NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus
     historia dźwigów - wyniki wyszukiwania (2)

Opisane w poprzedniej części zabiegi przyczyniły się do znacznego wzrostu ilościowego montowanych i produkowanych dźwigów, ale nie rozwiązywały zasadniczego problemu - produkcji nowoczesnych, wydajnych i o wysokiej jakości dźwigów o sterowaniach zbiorczych i grupowo-zbiorczych.
2018-07-02    

Zwykło się mawiać, że historia lubi się powtarzać. Powiedzenie to używane jest zazwyczaj w odniesieniu do wydarzeń o wymiarze uniwersalnym – ogólnoświatowych lub co najmniej ogólnonarodowych, okazuje się jednak, że historia ma również swoje pętle w skali mikro, dotyczące miejsc, w których produkuje się i serwisuje urządzenia dźwigowe.
2014-03-28