NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus
     Gospodarka Odpadami - wyniki wyszukiwania (374)

Obowiązujący w Polsce stan epidemiczny wymaga od wszystkich dyscypliny i podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności. W tym kontekście szczególnego traktowania wymagają pracownicy zatrudnieni w branży odpadowej.
2020-04-01    

Wielkimi krokami zbliżają się XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Poprzednia, a zarazem jubileuszowa edycja zgromadziła w Targach Kielce 62 firmy z 8 krajów.
2020-02-12    

Kolejne gminy w całej Polsce dołączają do akcji „Segregujemy? Płaćmy o połowę mniej!”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” (SMW). Chodzi o uzyskanie 50-procentowego dofinansowania z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców opłat za odpady segregowane.
2020-01-31    

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie na początku września, samorządy mogą przekazywać swoje odpady komunalne do spalarni położonych na obszarze całej Polski, jeśli tylko im się to opłaca.
2019-12-04    

Resort środowiska pracuje nad nowymi zasadami odpowiedzialności producentów.
2019-10-23    

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Zakończenie przez Sejm prac nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.
2019-10-09    

W perspektywie 2020 roku połowa wytworzonych odpadów komunalnych powinna być kierowana do recyklingu. W kolejnych latach poziom ten jeszcze wzrośnie. Mimo że co roku w Polsce osiągane są coraz wyższe poziomy, to wykonanie unijnych norm nadal pozostaje wyzwaniem. Pomóc w tym mają zmiany, jakie dokonują się w kluczowych dla branży odpadowej aktach prawnych.
2019-09-27    

„Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” to temat przewodni tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Zmiany prawne, nowe rozwiązania, innowacyjne technologie i międzynarodowe trendy – to wszystko czeka na uczestników największego wydarzenia w branży ochrony środowiska.
2019-09-24    

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Przede wszystkim Sejm zakończył prace nad znowelizowanymi przepisami dotyczącymi m.in. postępowania z odpadami. Targi POL-ECO SYSTEM będą doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor gospodarki odpadami i szeroko pojętej ochrony środowiska.
2019-09-19    

Twój produkt, projekt albo usługa wpisują się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym? Są innowacyjne i ekologiczne? Jeśli tak to weź udział w prestiżowym konkursie Ministerstwa Środowiska PRODUKT W OBIEGU.
2019-07-26    

Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019
2019-07-15    

24 czerwca na pięciu zabrzańskich ulicach rozpoczął się unikalny w skali kraju projekt, którego celem jest zbadanie wpływu tzw. „grywalizacji” na zmianę bądź umocnienie dobrych nawyków. FCC Polska przy partnerstwie Urzędu Miasta Zabrze oraz wsparciu spółdzielni zabrzańskich, będzie motywować mieszkańców kilku wybranych grup bloków do skutecznego segregowania śmieci.
2019-06-26    

Targi EKOTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży komunalnej w Polsce. Tegoroczna edycja rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 1 marca. Co roku do Targów Kielce przyjeżdżają krajowi i zagraniczni wystawcy związani z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.
2019-02-27    

Dzięki nowoczesnym innowacjom zarządzanie odpadami staje się procesem coraz bardziej opłacalnym, wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga, by odpady szybciej osiągały swoją realizację rynkową.
2019-02-19    

Od wdrożenia tzw. reformy śmieciowej minęło już przeszło pięć lat, a nadal nie wyrugowaliśmy patologii z systemu gospodarki odpadami. Co zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Konieczne są dwa rodzaje działań: poprawa systemu kontroli nad strumieniem odpadów oraz zmiana uwarunkowań ekonomicznych.
2018-11-19    

Od założenia firmy w 2005 roku, przez ponad 10 lat ciągłego rozwoju staliśmy się pionierem rozwiązań informatycznych w branży gospodarki odpadami na rynku niemieckim. Nasze rozwiązania nie tylko kierowane są do przedsiębiorstw zajmujących się transportem i zagospodarowaniem odpadów, ale również do urzędów miast i gmin czy związków międzygminnych.
2018-11-09    

Najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu uczestniczyli w Targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Wykłady i dyskusje dotyczące kluczowych tematów w ochronie środowiska towarzyszyły wystawom firm i spotkaniom ekspertów. Nagrodzono najlepsze produkty i rozwiązania.
2018-10-29    

Kolejna, 10-ta już odsłona wystawy i panelu konferencyjnego poświęconego gospodarce odpadami oraz recyklingowi na obszarze Południowo-Wschodniej Europy (SEE) odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2019 r. w stolicy Bułgarii.
2018-10-09    

Dobre perspektywy przed branżą tworzyw sztucznych w Polsce. W ostatnich latach rozwija się szybciej niż całą gospodarka i inne sektory przemysłu. Zapotrzebowanie na tworzywa rośnie przede wszystkim w sektorze opakowań, budownictwie i motoryzacji, ale produkcja krajowa zapewnia tylko połowę tego zapotrzebowania.
2018-09-05    

Już 23.10.2018 r. rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Hasło przewodnie tegorocznej edycji „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” wpisuje się w kompleksowe działania rządu w zakresie zmniejszenia niskiej emisji oraz zdecydowaną poprawę jakości powietrza w Polsce.
2018-08-27    

W dniach 12-14 września 2018 r. w Hotelu Aviator w Masłowie k. Kielc odbędzie się trzecia edycja Ogólnopolskiego Panelu Eksperckiego ds. Gospodarki Odpadami organizowanego przez kieleckie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
2018-08-22    

Ponad 10 mln zł z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”. Dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny recykling, czyli właściwe i bezpieczne selekcjonowanie i przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.
2018-08-01    

Sejm pracuje nad nowymi przepisami o odpadach oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Oba projekty procedowane w ekspresowym tempie mają ukrócić patologie w branży gospodarowania odpadami i zakończyć plagę pożarów składowisk, które od kilku miesięcy przetaczają się przez całą Polskę.
2018-07-06    

29 czerwca w gorzowskim Muzeum Lubuskim odbył się wernisaż otwierający wystawę „Archeologia niebiańska”. Prezentuje ona wyniki badań archeologicznych prowadzonych w ziemi przywiezionej po pożarze z katedry gorzowskiej.
2018-07-03    

W dniach 12-13 czerwca 2018 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym.
2018-06-29    

Przekształcanie odpadów komunalnych w energię to podstawowe zadanie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który w grudniu 2017 roku rozpoczął pracę w szczecińskim porcie.
2018-06-27    

Firma Montello S.p.A. z siedzibą w pobliżu Bergamo we Włoszech wykorzystuje 40 maszyn TOMRA z najnowszą technologią opartą na czujnikach, aby tchnąć nowe życie w tony pokonsumenckich opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z Lombardii.
2018-06-19    

Władze miast i gmin szukają różnych sposobów na walkę ze smogiem. Oprócz oczywistych działań związanych z wymianą pieców czy ograniczeniem ruchu samochodowego w centrum zauważono, że mierzalne efekty przynosi także regularne zamiatanie i mycie ulic (potwierdza to eksperyment przeprowadzony w Krakowie w 2015 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania we współpracy z Politechniką Krakowską).
2018-06-05    

Siemiatycki Klaster Energii znalazł się w gronie 33 klastrów spośród 115 zgłoszonych do konkursu, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministerstwa Energii. Co więcej, SKE znalazł się w gronie 10 klastrów wyróżnionych przez komisję konkursową. Certyfikat oznacza, m.in. łatwiejszy dostęp do środków służących realizacji inwestycji, a więc będzie impulsem do szybszego rozwoju inwestycji Miasta Siemiatycze i pozostałych członków Klastra.
2018-05-18    

Ochrona środowiska i zarządzanie gospodarką odpadami – Polska w tych obszarach obecnie zdobywa sobie uznanie. Na Światowych Wiodących Targach Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami IFAT 2018 w Monachium, Polska zaprezentuje się międzynarodowej publiczności jako atrakcyjny partner w różnych obszarach branży, przede wszystkim w sektorze gospodarki wodnej, ściekowej i recyklingu.
2018-05-10    

Światowe Wiodące Targi Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami IFAT 2018 odbędą się w jednym z największych i najnowocześniejszych centrów targowych na świecie w Monachium w dniach 14-18 maja b.r.
2018-04-27    

Firma EKORUM organizuje czesko-polską konferencję Wyzwania w gospodarce odpadami, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r., w czeskiej Ostawie. Konferencja połączona będzie z wizytacją biogazowni na bioodpady oraz linii do produkcji paliw alternatywnych oraz kompostowania.
2018-04-16    

Każdego roku polskie zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną wytwarzają około 100 tys. litrów ziemniaczanej wody sokowej. Z kolei efektem ubocznym produkcji biodiesla jest ok. 100 tys. ton gliceryny. Naukowcy z SGGW wpadli na pomysł, jak te odpady zagospodarować. Opracowali metodę, za pomocą której z produktów tych można otrzymać wartościowe substancje przydatne w produkcji żywności, kosmetyków, a nawet preparatów farmaceutycznych. Pomogły im grzyby – konkretnie drożdże.
2018-04-13    

Celem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Opakowania, której tematem wiodącym będzie „Polska jako państwo Zero Waste”, jest dyskusja na temat filozofii „Zero Odpadów” - próba odpowiedzi na pytania: czy koncepcja Zero Waste stanowi rozwiązanie problemu przyrastającej masy odpadów, czy jest lepszą od recyklingu formą dbałości o środowisko, a może jest zbyt skomplikowana do stosowania na co dzień i przez to realnie mało efektywna?
2018-04-05    

Jeśli chcemy osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu, modernizacja i rozbudowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest w zasadzie nieunikniona.
2018-03-29    

Już po raz 9-ty bułgarskie targi Save the Planet zapewnią wiodącym rodzimym oraz zagranicznym firmom możliwość zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego zarządzania oraz odzyskiwania odpadów komunalnych.
2018-03-26    

Coraz większa świadomość konsumentów i nowe regulacje wpływają na dobrą sytuację branży gospodarowania odpadami. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przepisy dotyczące transportu odpadów, które weszły w życie pod koniec stycznia, oraz decyzję Ministerstwa Środowiska dotyczącą zrównania opłat marszałkowskich za składowanie odpadów segregowanych i zmieszanych. Do uregulowania rynku przyczynią się też przepisy zwiększające odpowiedzialność firm za produkowane przez nie odpady.
2018-03-16    

W dobie trudnej sytuacji na rynku i wielu zmian na poziomie gospodarki całego kraju firmy, w tym przedsiębiorstwa komunalne, muszą szukać sposobów na poprawę swoich wyników finansowych. Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na kondycję przedsiębiorstwa jest wydajność pracy. Warto zastanowić się, jakie zmiany jej organizacji mogą poprawić produktywność i przełożyć się na wymierne korzyści.
2018-03-12    

1 marca w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego "Eko-maniacy, czyli pozytywnie zakręceni w świecie ekologii”.
2018-03-05    

Fundacja WWF Polska oraz Miasto Zamość organizują 7 marca 2018 roku konferencję adresowaną do przedstawicieli miast, urzędników miejskich, reprezentantów spółek miejskich oraz lokalnych aktywistów na temat gospodarki obiegu zamkniętego w miastach.
2018-02-27    

Kilkudziesięciu wystawców oferujących najnowsze rozwiązania w szeroko rozumianej branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a do tego konferencje i warsztaty z ekspertami w tych dziedzinach – tak zapowiadają się Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.
2018-02-23    

Już po raz 8. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Poznaniu. Konferencja połączona będzie z wizytacją PSZOK-ów na terenie miasta Poznania, tzw. gratowisk.
2018-02-19    

Już po raz 9-ty bułgarskie targi Save the Planet zapewnią wiodącym rodzimym oraz zagranicznym firmom możliwość zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego zarządzania oraz odzyskiwania odpadów komunalnych.
2018-02-09    

18 stycznia 2018 r. na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala 20-lecia istnienia firmy KH-KIPPER.
2018-01-29    

Techniki membranowe są to techniki separacji, które odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie środowiska naturalnego. Należą one do tzw. technologii przyjaznych człowiekowi (ang. human-friendly technologies).
2018-01-18    

Nic nie jest droższe, niż transport powietrza. Problem ten dotyczy szczególnie odpadów oraz surowców wtórnych zbieranych luzem w otwartych kontenerach.
2018-01-09    

Skargi na hałas cofającego pojazdu spowodowany piszczącym sygnalizatorem cofania? Mamy na to lekarstwo - alarmy BBS wykorzystujące „Biały dźwięk”.
2018-01-04    

Przejście od składowania odpadów do ich przetwarzania jest nieuniknione, nie tylko ze względu na funkcjonalność tego typu inwestycji, ale także w świetle obowiązujących unijnych norm, które wskazują polskim przedsiębiorcom nowy kierunek rozwoju i stan, do którego mają dążyć.
2017-12-08    

Sytuacja rynkowa wymusza na zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych wdrażanie nowych rozwiązań, podnoszących bezpieczeństwo pożarowe.
2017-11-17    

Eksperci twierdzą, że zaledwie 9 proc. plastikowych opakowań zostaje poddanych recyklingowi, natomiast 79 proc. trafia na wysypiska śmieci i do środowiska naturalnego. Liczby mogą przerażać, zwłaszcza że co roku na świecie generuje się ponad 8 bilionów ton takich odpadów.
2017-11-17    

W Poznaniu zakończyły się targi POL-ECO SYSTEM - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Europie Środkowo Wschodniej. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 400 wystawców, współwystawców oraz firm reprezentowanych.
2017-11-13    

Rewolucja gospodarki odpadami w centrach logistycznych – przechwycenie i zagęszczanie odpadów bezpośrednio w miejscu ich powstania.
2017-11-09    

Firma EKORUM organizuje szóstą edycję Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK, który w tym roku odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r., w Wiśle.
2017-11-03    

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do implementacji działań zmierzających do usystematyzowania i usprawnienia gospodarki odpadami, w szczególności do ograniczenia ilości odpadów komunalnych oraz stopniowego zmniejszenia udziału w nich odpadów biodegradowalnych.
2017-11-02    

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pociąga za sobą m.in. konieczność przestrzegania stanowionego we Wspólnocie prawa. Jednym z wyzwań, któremu musimy stawić czoła - i to już w 2020 r. - jest osiągnięcie 50-procentowego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. I choć niemal wszystkie gminy w kraju prowadzą recykling, to jednak oczekiwany przez Komisję Europejską wymóg uzyskało zaledwie… 10% samorządów!
2017-10-25    

To nieodłączny element nieomal każdych targów - uroczysta gala, w czasie której otwieramy wystawę. Podobnie było i wczoraj. Uroczystość otwarcia targów POL-ECO SYSTEM była okazją do wręczenia nagród Złotego Medalu MTP, Acanthus Aureus, Certyfikatów EMAS oraz dyplomów dla laureatów konkursu MŚ "Produkt w obiegu".
2017-10-18    

Lider na globalnym rynku w technologiach wspomaganych czujnikami, TOMRA Sorting Recycling, zmierza do dalszej redukcji składowanych odpadów oraz zwiększenia poziomów recyklingu dzięki swojej najnowszej innowacji.
2017-10-17    

Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM to nie tylko przegląd najnowszych produktów, usług i technologii, ale również specjalistyczne konferencje, warsztaty i spotkania, które są źródłem praktycznej wiedzy.
2017-10-16    

Wydarzenie, przez które poszerzą Państwo swoją działalność na rynki Europy Południowo-Wschodniej
2017-10-12    

W dniach 19-20 września 2017 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Tematem wiodącym trzeciej edycji była kontrowersyjna kwestia spalania odpadów komunalnych.
2017-10-05    

Kluczową rolę w procesie racjonalnego wykorzystania cennych surowców, jakimi są metale, odgrywają procesy odzysku i recyklingu. Potrzeba zrównoważonego rozwoju z naciskiem na aspekty ochrony środowiska wymusza opracowywanie innowacyjnych metod wydzielania metali, również z surowców odpadowych. Takie podejście powoduje, iż metody hydrometalurgiczne stają się niezmiernie interesujące.
2017-09-25    

Firma EKORUM organizuje po raz drugi Ogólnopolską konferencję „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Szczecinie.
2017-09-14    

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie zakończyła się rekultywacja części składowiska. Zamykanie nieczynnych minikwater trwało 3 miesiące.
2017-09-12    

Grupa ENERIS przejmuje kontrolę nad trzema instalacjami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej części Polski, należących do Sirius Finance. Obecnie umowa jest przedmiotem oceny UOKiK.
2017-09-04    

III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Odpady odbędzie się w dniach 19-20 września 2017 roku w Hotelu Śląsk we Wrocławiu.
2017-08-31    

Firma EKORUM organizuje już po raz szósty ogólnopolską konferencję BIOODPADY 2017, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-5 października, w Zamku Kliczków koło Bolesławca.
2017-08-22    

Od założenia firmy w 2005 roku, przez ponad 10 lat ciągłego rozwoju, staliśmy się pionierem rozwiązań informatycznych w branży gospodarki odpadami. Nasze systemy czynią informacje czytelne, wskazują potencjał, poprawiają organizację pracy, udoskonalają procesy logistyczne zarówno w biurze, jak i w terenie.
2017-08-21    

Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) jest realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPE.
2017-08-09    

ECOMONDO, wystawa planowana w halach Targów w Rimini (Włochy) od 7 do 10 listopada 2017 roku, to najważniejsze targi w dziedzinie ekologii i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to międzynarodowe wydarzenie o innowacyjnej formie przeznaczone dla wszystkich jednocześnie sektorów z zakresu gospodarki cyrkularnej.
2017-07-31    

Firma Medien Partner Recykling, realizująca kompleksowe usługi związane z odzyskiem surowców wtórnych, postawiła na dalszy rozwój i współpracę z Bollegraaf Recycling Solutions, jednym ze światowych liderów w zakresie produkcji urządzeń do segregacji i recyklingu odpadów.
2017-07-24    

Pod względem recyklingu i odzysku odpadów jesteśmy jednak poniżej europejskiej średniej.
2017-07-18    

Dyskusja na temat optymalnego zagospodarowania bioodpadów trwa od wielu lat. Dziś debata ta przybrała na sile, bowiem zarówno prawo unijne, jak i krajowe regulacje zobowiązują nas do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, aby ograniczyć ich deponowanie na składowiskach.
2017-07-17    

Ecomondo / Key Energy to międzynarodowe targi organizowane w centrum targowym Rimini Expo Center w dniach 7-10 listopada 2017 r. przez IEG (Włoską Grupę Wystawienniczą). To pierwsza europejska wystawa dotycząca gospodarki o obiegu zamkniętym. Odwiedza ją co roku ponad 1200 firm, które prezentują swoje produkty i procesy, oraz 105000 uczestników z ponad 40 krajów.
2017-07-10    

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. Mieszkańcy stopniowo będą musieli zacząć segregować śmieci na cztery frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne z metalami oraz bioodpady i odpady zmieszane. Gminy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do czerwca 2022 roku, ale do końca tego roku powinny odpowiednio oznakować pojemniki.
2017-07-04    

Większość towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.
2017-06-30    

Obowiązujące przepisy w dziedzinie ochrony środowiska narzucają konieczność przestrzegania ustanowionych dopuszczalnych norm emisji szkodliwych substancji do powietrza, środowiska wodnego i gleby.
2017-06-19    

Gmina Bodzanów położona jest w odległości 30 km od miasta Płock i należy do powiatu płockiego. Położona jest dokładnie w środkowo – zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina Bodzanów zajmuje powierzchnię 137 km², a zamieszkuje ją 8379 osób (stan z dnia 31.12.2015 r.).
2017-05-29    

Firma EKORUM organizuje trzecią już edycję ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2017”, która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Elblągu, w Hotelu Elbląg.
2017-05-19    

Kielecki producent zabudów przywiózł dwie nowości na Targi Autostrada-Polska, których innowacyjność została doceniona przez komisję konkursu targowego. Na oficjalnej gali w dniu 9 maja Andrzej Kamionka, Prezes firmy KH-KIPPER, odbierał aż dwie nagrody: medal za 3-osiową naczepę bezramową oraz wyróżnienie za lżejszą o około 20% od poprzedniczek zabudowę kopalnianą.
2017-05-16    

11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie – od lipca wchodzą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.
2017-05-10    

Regulacje europejskie – jako główna siła napędowa zmian w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i poprawy jego jakości – będą wymuszały również transformację w stronę gospodarki w obiegu zamkniętym.
2017-05-08    

Ostatnia dekada w obszarze gospodarki odpadami to ciąg zmian, gruntownych przeobrażeń, u podstaw których legła m.in. konieczność dostosowania polskich rozwiązań do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Niewątpliwie spora część z nich wiąże się z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
2017-04-27    

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł.
2017-04-25    

Polska firma stworzyła innowacyjną technologię zagospodarowania odpadów komunalnych, polegającą na ich sterylizacji i automatycznym sortowaniu na czyste frakcje. Odzysk surowców wtórnych ze śmieci na wysokim poziomie minimalizuje potrzebę składowania i znacząco ogranicza ślad węglowy.
2017-04-12    

Przepisy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, które wejdą w życie w 2018 roku, mają uszczelnić rynek. Ustawa wprowadza możliwość niezapowiedzianego audytu firm przetwarzających i zbierających zużyty sprzęt.
2017-03-31    

W dniu 27.03.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o. przy ul. Witosa 94 w Radomiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zaprojektowanie i rozbudowę części mechanicznej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.
2017-03-27    

Masa zebranych elektrośmieci wynosi obecnie około 5 kg w przeliczeniu na mieszkańca, a do 2021 roku musi wzrosnąć do 11 kg.
2017-03-27    

Polska jako jedyny kraj w Europie nie wypracowała standardów ich przetwarzania.
2017-03-21    

W Polsce odzyskujemy ok. 20–25 proc. odpadów, a cel na 2021 rok to 61 proc., czyli długa droga przed nami – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
2017-03-17    

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
2017-03-10    

Już po raz 7. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2016 r., w Katowicach.
2017-03-07    

23 lutego na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ENERIS zaprezentował wprowadzone pod koniec 2016 roku naklejki na pojemniki w alfabecie Braille’a. Przedstawiono także petycję w sprawie dostosowania wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Przewodniczący Zespołu zadeklarował poparcie dla wniosku i związanych z nim zmian w prawie.
2017-03-01    

W poniedziałek, 20 lutego br. rozpoczął się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie w formie pożyczki do 20 grudnia 2017 r. Budżet to 280 mln zł.
2017-02-17    

Powoli dobiegają końca prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). W części województw udało się już uchwalić nowe plany, ale w pozostałych regionach - mimo czynionych wysiłków - droga do przyjęcia tych dokumentów jeszcze daleka.
2017-02-10    

W dniach 27 – 29 kwietnia 2017 r. w Karlsruhe (południowo-zachodnie Niemcy) odbędzie się kolejna edycja Specjalistycznych Targów Maszyn i Urządzeń do Recyklingu – Recycling Aktiv równolegle z Targami Inżynierii Lądowej i Budowy Dróg TiefbauLive, na których prezentowane są maszyny, urządzenia i usługi związane z sektorem inżynierii lądowej, robotami ziemnymi i budową dróg.
2017-02-08    

Firma Keppel została dostawcą rozwiązań technologicznych dla największego na świecie zakładu przetwarzającego odpady w energię. Zdobycie kontraktu wzmacnia również wiodącą pozycję firmy na chińskim rynku przetwarzania odpadów.
2017-01-26    

XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach
2017-01-12    

Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami.
2017-01-10    

W piątek 30 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej Pronar w Siemiatyczach oraz spotkanie noworoczne Zarządu Pronar z pracownikami. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, duchowieństwo, Zarząd i pracownicy spółki oraz dziennikarze z całej Polski.
2017-01-04    

Od 3 grudnia znikają bariery dla osób niewidomych związane z recyklingiem. Firma ENERIS właśnie wypuściła na rynek bezpłatną naklejkę dla osób z problemami wzroku, która pomoże w sortowaniu odpadów. Zestaw 6 naklejek przygotowanych w systemie Braille’a można otrzymać, pisząc na adres ok@grupa-eneris.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 801 00 38 38.
2016-12-21    

W ramach realizowanych programów badawczych NCBiR oraz umów z jednostkami przemysłowymi, takimi jak PKN ORLEN, ICHTJ uczestniczył i uczestniczy w badaniach i optymalizacji pracy instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych i mieszanych oraz w działaniach związanych z optymalizacją otrzymywania biogazu.
2016-12-15    

Czy możemy liczyć na wsparcie ze środków unijnych na inwestycje w obszarze gospodarki odpadami? Co z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (WPGO)? Czy uda nam się wyrugować z rynku instalacje, które nie są „skrojone” pod potrzeby danego regionu gospodarki odpadami, promując w zamian te rozwiązania, które są budowane w dobrej kulturze technologicznej, z poszanowaniem wszystkich przepisów ochrony środowiska?
2016-12-08    

Wreszcie dobiegły końca prace przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku zarządzanego przez kieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., które wskutek zatrzymania inwestycji poniosło straty i omal nie utraciło dotacji z funduszy UE.
2016-12-02    

Według najnowszych danych GUS (listopad 2016), w ubiegłym roku w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów, z czego jedna czwarta to odpady zebrane selektywnie. Wzrost ilości odpadów produkowanych przez każdego z nas to zwiększone obowiązki pracowników służb komunalnych. I właśnie im, z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, został poświęcony film ENERIS – „Strażnicy Planety”.
2016-11-23    

Reforma śmieciowa która powierzyła władztwo nad odpadami samorządom dla wielu gmin wiejskich w tym i dla Sierakowic stanowiła niemałe wyzwanie. Należało de facto stworzyć w gminach nowy dział zajmujący się obsługą mieszkańców i kontrolą wywozu odpadów.
2016-11-15    

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do implementacji serii działań zmierzających do usystematyzowania i usprawnienia gospodarki odpadami, w szczególności do ograniczenia ilości odpadów komunalnych oraz stopniowego zmniejszenia udziału w nich odpadów biodegradowalnych.
2016-11-04    

Leblan, hiszpańska firma istniejąca od 1967 roku, wyspecjalizowana jest w dostawach kompletnych instalacji oraz urządzeń technologicznych dla sektora przetwarzania odpadów, produkcji betonu oraz przetwarzania kruszyw. Innowacyjność, kreatywność i dynamizm to kluczowe cechy tego przedsiębiorstwa, odznaczającego się imponującą liczbą referencji na całym świecie.
2016-10-26    

Firma EKORUM organizuje już po raz piąty ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
2016-10-20    

W Poznaniu na POL-ECO-SYSTEM prezentuje się absolutna czołówka polskiej i zagranicznej branży komunalnej i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji ponad 25 proc. wystawców pochodzi spoza Polski i to grono stale się powiększa.
2016-10-13    

Uroczyste otwarcie targów POL-ECO-SYSTEM za nami. Wzięli w nim udział znamienici goście. Wręczono 11 Złotych Medali MTP, 10 statuetek Acanthus Aureus oraz 4 certyfikaty systemu ekozarządzania i audytu EMAS.
2016-10-12    

Rozpoczęło się odliczanie do targów POL-ECO-SYSTEM, które rozpoczną się 11 października w Poznaniu. To dla branży ochrony środowiska globalny przegląd ofert i promocja ciekawych eko-rozwiązań. Na zwiedzających czeka nie tylko zróżnicowana branżowo ekspozycja, ale również pokaźny program wydarzeń. W tym roku udział w targach dla profesjonalistów jest bezpłatny!
2016-10-07    

Szeroką ofertę maszyn, urządzeń i technologii stosowanych w recyklingu, gospodarce komunalnej, rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie, drogownictwie czy przemyśle drzewnym będzie można obejrzeć podczas najbliższych targów Pol-Eco-System. W sumie ekspozycja została podzielona na siedem salonów tematycznych i zlokalizowana w kilku pawilonach wystawienniczych. Targi odbędą się w Poznaniu od 11 do 14 października.
2016-10-03    

Tegoroczną ekspozycję targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (11-14.10.2016) tworzy 7 salonów tematycznych. Już w październiku kilkaset firm zaprezentuje rozwiązania optymalizujące procesy, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Na targi warto też zajrzeć z powodu konferencji poruszających najistotniejsze tematy branży. Udział w targach jest bezpłatny.
2016-09-29    

Unieszkodliwianie odpadów medycznych to temat budzący wiele emocji, nie tylko dlatego, że pojecie odpadów zakaźnych brzmi groźnie, ale przede wszystkim dlatego, że istnieje grupa interesariuszy, którzy bezwzględnie i cynicznie postanowiła eksploatować mizerne finanse służby zdrowia poprzez ręczne sterowania tą dziedziną gospodarki.
2016-09-21    

Mimo 10 lat działania systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Polska nadal nie spełnia warunków ustalonych przez Unię Europejską.
2016-09-14    

Ekologiczna elektrociepłownia, tereny inwestycyjne dla zaawansowanych technologicznie firm i strefa dla mieszkańców – to plany, które w najbliższych latach mogą zostać zrealizowane przez ENERIS na nieużytkach leżących wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej.
2016-09-09    

Potrzeba dostosowania systemu gospodarki odpadami w Polsce do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej spowodowała szereg przeobrażeń w tym zakresie. Istotnie dotykają one m.in. regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
2016-08-31    

Pojazd z żurawiem zamontowanym na ciągniku siodłowym, będący efektem współpracy firm SCANIA, HMF i KH-KIPPER, to unikatowy projekt skonfigurowany specjalnie pod potrzeby firmy ZTE - największego operatora logistycznego w Polsce.
2016-08-24    

Biznes, wiedza, finansowanie i ustawodawstwo – tegoroczne targi POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016) staną się ważnym miejscem rozmów decydentów i ekspertów rynku o zmianach, jakie czekają sektor ochrony środowiska. W Poznaniu prezentowane będą również najnowsze eko-technologie i rozwiązania dla wielu branż przemysłu.
2016-08-19    

Firma EKORUM organizuje już po raz piąty ogólnopolską konferencję „BIOODPADY”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2016 r., w Sandomierzu. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją instalacji zarządzanej przez MZK w Stalowej Woli.
2016-08-10    

Pierwsze targi IFAT odbyły się w 1966 roku i zgromadziły 147 wystawców oraz 10 200 odwiedzających. Natomiast w tym roku około 138 000 zwiedzających z ponad 170 krajów przybyło do Monachium na jubileuszową edycję wystawy, która rozpoczęła się 30 maja, a zakończyła 3 czerwca.
2016-08-09    

Ochrona środowiska poszukuje nowych rozwiązań i technologii. Branża znaleźć je może na targach POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (11-14.10.2016). Ekspozycja targowa pozwala w jednym miejscu zweryfikować pokaźny obszar rynkowej oferty, a towarzyszące im konferencje uzupełniają wiedzę o istotne doświadczenia i zmiany dokonujące się w sektorze. W obu przypadkach – potencjał zdobytego know-how bywa bezcenny.
2016-07-29    

Firma STALCO Industries powstała w 1995 roku na bazie Zakładu Konstrukcji Stalowych i od ponad 20 lat należy do grupy kapitałowej Werner und Weber, jednego z branżowych liderów na rynku Europy Zachodniej.
2016-07-28    

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.1277) wprowadza zakaz składowania tzw. frakcji nadsitowej odpadów komunalnych, czyli pozostałości wydzielonej podczas sortowania w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz osadów ściekowych.
2016-07-20    

Nowoczesna sortownia odpadów surowcowych zostanie uruchomiona jesienią w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. 20 czerwca rozpoczął się rozruch instalacji, którego dokonał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2016-07-06    

Do 2025 roku zgodnie z wymogami UE poziom recyklingu tworzyw sztucznych ma wynosić 55 proc. Dziś w Polsce jest to 25 proc. Brak zmian w systemie gospodarowanie odpadami może spowodować, że środki, jakie UE przeznaczy w kolejnych latach na wsparcie inwestycji w tym zakresie, ominą Polskę – ostrzegają przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.
2016-07-05    

Dla przypomnienia – PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a obowiązek ich tworzenia przez gminy wynika z art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach.
2016-06-28    

Mieszkańcy 13 regionów Polski wzięli udział w Programie Grantowym ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Do organizatorów wpłynęły w sumie 102 zgłoszenia na realizację ekoprojektów. Zwycięzców, którzy otrzymają do 5 000 złotych, poznamy do końca czerwca. Realizacja pomysłów jest przewidziana do końca roku.
2016-06-17    

Dziś recykling odpadów to przede wszystkim cywilizacyjna konieczność, w której musi uczestniczyć każdy z nas. Warto więc przypominać, że dzięki systematycznemu sortowaniu odpadów nie tylko zyskujemy czyste środowisko, ale też budujemy super wytrzymałe drogi z przetworzonych butelek PET czy ogrzewamy i oświetlamy nasze domy dzięki RDF-owi (alternatywne paliwo z odpadów).
2016-06-07    

Firma EKORUM organizuje drugą edycję ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2016. Poziomy recyklingu a kierunki modernizacji” , która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2016 r., w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.
2016-05-17    

Polski rynek worków na odpady staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej konkurencyjny. Z punktu widzenia przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się zbiórką odpadów, najistotniejszymi cechami worków są ich odpowiednia wytrzymałość oraz, co oczywiste, cena.
2016-05-12    

Systemy identyfikacji odpadów za pomocą technologii RFID pozwalają na efektywne zarządzanie i kontrolowanie gospodarki odpadami. Wdrożenie takiego systemu jest bardzo kompleksowym projektem i obejmuje wiele aspektów.
2016-05-05    

Blisko 400 przedstawicieli nauki, przemysłu i spraw międzynarodowych z 44 krajów świata wzięło udział w Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016, który odbył się w Targach Kielce wraz Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.
2016-04-29    

Blisko 400 przedstawicieli nauki, przemysłu i spraw międzynarodowych z 44 krajów świata wzięło udział w Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016, który odbył się w Targach Kielce wraz z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.
2016-04-26    

Bezpieczeństwo chemiczne w centrum zainteresowania w Targach Kielce
2016-04-19    

Globalne bezpieczeństwo chemiczne głównym tematem szczytu w Targach Kielce.
2016-04-15    

Ataki terrorystyczne, niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej czy katastrofy niestety nie należą dziś do rzadkości i wymagają podjęcia rozmów na temat bezpieczeństwa, także tego chemicznego. O rolę lidera w tematyce bezpieczeństwa chemicznego o charakterze globalnym starają się Targi Kielce oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS).
2016-04-11    

9 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, w którym, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, będzie produkowana energia elektryczna i cieplna.
2016-04-06    

Gospodarowanie odpadami, recykling i odnawialne źródła energii od 30 do 31 marca będą wiodącymi tematami w Targach Kielce.
2016-03-24    

Firma EKORUM organizuje drugą edycję Ogólnopolskiej konferencji Rozbudowa i modernizacja RIPOK, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r., w Ostródzie. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.
2016-03-17    

VIVE Group, jeden z liderów recyclingu tekstyliów w Polsce i Europie, uroczyście uruchomiła Innowacyjną Technologię Głosowego Sterowania Procesem Sortowania. Nowa inwestycja zaprezentowana została 10 marca 2016 roku w Hali YUUYAO Kieleckiego Parku Technologicznego, przy ulicy Olszewskiego w Kielcach.
2016-03-11    

Protechnika to firma zajmująca się budową maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych do recyklingu, przetwórstwa biomasy, dla rolnictwa i leśnictwa oraz ich wyposażenia.
2016-03-10    

Już po raz 6. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 5-6 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu.
2016-03-07    

Running from 5 to 7 April 2016 in Sofia, Bulgaria, Save the Planet is a prominent event in South-East Europe timely replying to the present environmental challenges.
2016-02-29    

Firma ERFOLG ze Szczecina to bezpośredni importer urządzeń wysokociśnieniowych oraz odkurzaczy przemysłowych przeznaczonych do prac w przemyśle ciężkim. Proponowane urządzenia doskonale sprawdzają się w obszarach inżynieryjnych, w przemyśle energetycznym, komunalnym, w budownictwie oraz w ochronie środowiska.
2016-02-25    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom dotyczącym aktualizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami (KPGO oraz WPGO).
2016-02-17    

VIVE Textile Recycling, lider recyklingu tekstyliów, największa spółka Grupy VIVE i Grupa Ożarów S.A., należąca do międzynarodowego koncernu CRH, podpisały trzyletni kontrakt na produkcję i dostarczenie paliwa alternatywnego dla Cementowni Ożarów.
2016-02-10    

Branża ochrony środowiska oczekuje stabilizacji prawa, która pozwoli zaplanować i zrealizować konieczne inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów.
2016-02-09    

W dniach 5-7 kwietnia w Sofii odbędzie się wystawa oraz konferencja poświęcona utylizacji i zarządzaniu odpadami na obszarze Europy Południowo – Wschodniej.
2016-02-08    

Firma EKORUM rozpoczęła w 2015 roku cykl regionalnych konferencji dot. wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Dotychczas odbyły się spotkania w 7 województwach.
2016-02-04    

Na świecie brakuje białka zwierzęcego wykorzystywanego w żywności dla ludzi i zwierząt, a zapotrzebowanie na nie rośnie. Rozwiązaniem tego problemu może być białko pozyskiwane z owadów.
2016-02-02    

Od stycznia zaczęło obowiązywać prawo zabraniające składowania wybranych odpadów wysokokalorycznych. Zakazem objęte są odpady z grupy 20 oraz wybrane odpady z grupy 19, w tym dość problematyczna frakcja nadsitowa odpadów komunalnych oraz osady ściekowe.
2016-01-25    

Jedna z najbardziej nowoczesnych w Polsce kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym powstała w okolicach Radomska w tamtejszym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
2016-01-21    

Spółka Altvater Piła stworzyła w ciągu ostatnich tygodni 18 nowych miejsc pracy w Pile oraz ciągle poszukuje pracowników. W ten sposób firma ugruntowuje swoją pozycję dużego pracodawcy w regionie oraz realizuje deklaracje dotyczące zwiększania zaangażowania na rzecz mieszkańców Piły.
2016-01-13    

Konsorcjum ICENIL zajmie się wdrażaniem przyjaznych środowisku technologii energetycznych oraz zmniejszeniem zagrożeń chemicznych, wynikających ze złego zarządzania substancjami toksycznymi i odpadami przez zakłady przemysłowe.
2016-01-11    

Pierwsza w Polsce akademia dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów.
2016-01-05    

Miniony rok dla KH-KIPPER był wyjątkowy, bo oprócz 18-lecia działalności, przedsiębiorstwo świętowało niecodzienny jubileusz produkcyjny – z montażu wyjechała niedawno 10-tysięczna wywrotka od momentu założenia firmy w 1997 roku.
2016-01-04    

Rozmowa z Jarosławem Kotem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce
2015-12-21    

Sytuację nie do pozazdroszczenia mają dziś samorządy województw. Najpóźniej do 30 czerwca 2016 r., uchwałą wykonawczą, muszą zaktualizować istniejące wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO). Jednak jeszcze do końca minionego roku musiały przedstawić projekty nowych planów, a następnie przesłać je do zaopiniowania Ministerstwu Środowiska.
2015-12-16    

Konwergencja w ochronie środowiska polegająca na integracji różnych procesów przetwarzania odpadów w jednej instalacji może dawać korzyści zarówno samorządom, jak i inwestorom.
2015-12-14    

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami stanęły przed nie lada wyzwaniem. O tym, jak w nowych warunkach odnalazła się firma Ekocel, opowie nam Waldemar Wojciechowski, Dyrektor do spraw handlowych w firmie Ekocel Sp. z o.o.
2015-11-26    

Sales Production Consulting Sp. z o. o. to jedyny w Polsce dealer naczep z ruchomą podłogą wiodącej w Europie, holenderskiej marki Kraker Trailers. Jeszcze do niedawna system ruchomej podłogi, będący podstawą produktu oferowanego przez SPC, budził zdziwienie i niedowierzanie.
2015-11-19    

TOMRA Sorting, globalny producent systemów wspomaganych czujnikami, zmienia nazwę swoich produktów stosowanych w obszarze recyklingu. Wcześniej znana jako TITECH, firma rozpoczęła proces rebrandingu w lutym 2012 roku, aby dostosować nazewnictwo do portfolio swojej firmy- matki, norweskiej spółki TOMRA System ASA.
2015-11-09    

W Poznaniu zakończyły się targi Pol-Eco-System - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Było to prawdziwie biznesowe spotkanie w międzynarodowym gronie.
2015-11-04    

Targi POL-ECO-SYSTEM mają coraz bardziej międzynarodowy wymiar. W Poznaniu prezentują się firmy z Austrii, Czech, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. To główni partnerzy handlowi polskich firm wystawiających się na MTP. I zarazem eksportowe cele.
2015-11-02    

Firma EKORUM organizuje po raz czwarty ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2015 r., w Hotelu Andersia, w Poznaniu.
2015-10-30    

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem powstałym na bazie przedwojennego zakładu metalurgicznego produkującego sprzęt rolniczy. Za datę utworzenia zakładu przyjmuje się rok 1950, kiedy to powstały Zakłady Metalowe pod nazwą ZAMET, rozpoczęto wówczas produkcję łańcuchów napędowych zwanych łańcuchami Galla.
2015-10-27    

Tegoroczna przestrzeń specjalna „Miasteczko Ekologiczne” zapowiada się bardzo ciekawie. To unikalne w skali kraju wydarzenie, podczas którego w formie interaktywnej prezentowane są ekologiczne i ekonomiczne urządzenia, maszyny i technologie, zajmie cały pawilon 8 podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (27-30.10.2015 r.). Uzupełnieniem ekspozycji będzie czterodniowy program wydarzeń.
2015-10-22    

Warszawa, Polska i Arlington, VA (14 października) - Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) i Chlorine Institute (CI) podpisały Memorandum (MoU)na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zarządzania w sektorze produktów chloro-alkalicznych.
2015-10-20    

Ustawa „antysmogowa”, która na początku października br. została podpisana przez Prezydenta RP, staje się dla władz samorządowych realnym narzędziem do ograniczania niskiej emisji.
2015-10-16    

Zmodernizowaną instalację gospodarki osadowej wraz z biogazownią uroczyście otwarto na terenie radomskiej oczyszczalni ścieków. To jedna z inwestycji zrealizowanych w ramach drugiego etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanego przez Unię Europejską.
2015-10-15    

W dniach 27-29 października 2015 r., podczas targów POL-ECO-SYSTEM, odbędą się konferencje tematyczne dotyczące gospodarki odpadami „strefa RIPOK”. Jest to druga edycja spotkań, które organizowane są podczas poznańskich targów.
2015-10-13    

Była to już II edycja konkursu "EKOpozytyw Mazowsza". Jego organizacji podjął się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2015-10-12    

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016 w dniach 17 i 18 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
2015-10-07    

W tym roku Sąd Konkursowy postanowił uhonorować Złotym Medalem MTP 9 produktów i technologii zgłoszonych przez wystawców targów POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.). Laureaci to rozwiązania dedykowane dla takich branż, jak recykling, odpady, energia, energia odnawialna, gospodarka komunalna, rekultywacja.
2015-10-05    

Urząd Miejski w Radomiu i Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych prezentują wspólny pilotażowy projekt segregacji odpadów w przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miasta od 29 września do 31 października.
2015-10-01    

Jak ekologicznie zmniejszać ilość związków fosforu i azotu w wodach
2015-09-29    

Firma EKORUM organizuje po raz czwarty ogólnopolską konferencję „BIOODPADY”, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2015r., w Hotelu Ruben, w Zielonej Górze.
2015-09-24    

Branża ochrony środowiska powoli odlicza dni do rozpoczęcia targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które się odbędą 27-30 października 2015 r. W tym roku udział w targach biorą setki wystawców z Polski i zagranicy. To dobra okazja, by podpatrzeć międzynarodowe standardy, rozwiązania i trendy, a tym samym zobaczyć, jak kwestie ekonomiczne łączą się z ekologią.
2015-09-21    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. lubuskiego”, która odbędzie się 6 października 2015 r., w Hotelu Ruben, w Zielonej Górze. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
2015-09-18    

Grupa N+P z siedzibą w Nieuw-Bergen zdobyła tytuł Firmy roku w zakresie dostarczania paliwa alternatywnego dla przemysłu cementowego („Global Cemfuels alternative fuel supplier of the year”).
2015-09-15    

Umacnianie bezpieczeństwa chemicznego, perspektywa włączenia w te działania polskich producentów firm z sektora obronnego i przemysłu oraz ustalenia w sprawie nadchodzącego kongresu i targów były głównymi tematami, poruszanymi w trakcie konferencji prasowej.
2015-09-09    

Spółka VIVE Textile Recycling rozpoczęła współpracę ze znanym projektantem Mariuszem Przybylskim. Współpraca zaowocuje przygotowaniem kolekcji eleganckich kreacji, stworzonej z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.
2015-09-07    

Najbliższe targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.) w Poznaniu to okazja, by zobaczyć, jak kwestie ekonomiczne łączą się z ekologią. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną produkty poprawiające komfort życia, a w ramach konferencji dowiemy się, które rozwiązania i technologie ochrony środowiska są opłacalne.
2015-09-03    

Już po raz piąty firma EKORUM organizuje ogólnopolskie warsztaty komunalne „Opłata śmieciowa w praktyce”, które odbędą się 17 września 2015r., na terenie MTP w Poznaniu.
2015-08-31    

Rozwój cywilizacyjny wiąże się z postępem uszeregowanym w epoki w zależności od najistotniejszych zdarzeń zmieniających poziom i styl życia: pary, żelaza, elektryczności czy atomu. Jak więc czasy, w których żyjemy będą definiować potomni: epoką marnotrawstwa czy epoką odzysku?
2015-08-28    

Sprawdź, jak zorganizować przestrzeń kuchni, żeby ułatwić sobie sortowanie śmieci. Wybierz kosz do segregacji, z którego możesz wygodnie korzystać. Architektka Aleksandra Przybyła radzi, jak aranżować przestrzeń na potrzeby segregacji w większych i mniejszych mieszkaniach.
2015-08-24    

Firma ProEkoNatura, której właścicielem od marca br. jest spółka FBSerwis, zmieniła nazwę na FBSerwis Dolny Śląsk. Pierwszą inwestycją jest rozbudowa składowiska w Ścinawce Dolnej (Kotlina Kłodzka).
2015-08-13    

Senatorowie zagłosowali w piątek za przyjęciem nowelizacji trzech ustaw ważnych dla ochrony środowiska naturalnego. Przepisy dotyczą: poprawy jakości powietrza, lepszej ochrony przed awariami przemysłowymi, a także zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2015-08-10    

Targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015) r. w Poznaniu tworzą platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wszystko za sprawą prawie 50 wydarzeń, konferencji i seminariów, dedykowanych dla różnych branż.
2015-07-23    

jak sprostać wyzwaniu stojącemu przed eksploatatorami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), jakim jest konieczność modernizacji i dostosowania tych zakładów do nowych warunków prawnych i zmieniającego się strumienia odpadów?
2015-07-17    

Ponad 50 – to liczba wydarzeń, która towarzyszyła zeszłorocznym targom ochrony środowiska w Poznaniu.
2015-07-14    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. świętokrzyskiego”, która odbędzie się 8 września 2015r., w Hotelu Słoneczny Zdrój, Busko Zdrój. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
2015-07-13    

Jedną z cech charakteryzujących współczesną gospodarkę jest jej znaczny wpływ na środowisko, który przybiera wymiar zagrożeń globalnych.
2015-07-10    

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS oraz towarzyszące mu Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO, które po raz pierwszy odbędą się w Targach Kielce, to unikalne wydarzenia, organizowane na światową skalę. Zapraszamy do Kielc od 18 do 20 kwietnia 2016 r.
2015-07-07    

W dniach 7-8 maja 2015 r. branża rec-tex spotkała się po raz czwarty w Bremen, na Międzynarodowym Dniu Tekstyliów. Przedstawiciele biznesu dyskutowali na temat aktualnych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, z jakimi boryka się branża, wymieniali doświadczenia i omawiali najnowsze trendy w recyklingu tekstyliów.
2015-07-01    

28 listopada 2014 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalony został tekst ustawy dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2015-06-26    

Transport nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które mają zwiększyć ładowność i zmniejszyć zużycie paliwa w stosunku do każdej przewożonej tony ładunku.
2015-06-24    

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać.
2015-06-22    

400 m linii sortowniczej w zadaszonej hali o powierzchni 3,5 tys m2, 16 nowoczesnych bioreaktorów i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące to efekt inwestycji ENERIS, polskiego lidera ochrony środowiska.
2015-06-18    

Zarządzanie składowiskiem odpadów nie może być finansowane z opłaty śmieciowej – taką odpowiedź od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu otrzymała w ostatnim czasie jedna z gmin.
2015-06-10    

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez Ministra Środowiska.
2015-06-08    

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu.
2015-06-02    

Polska i Polacy muszą zmienić sposób myślenia o śmieciach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że odpady, które każdego dnia lądują w śmietnikach, to cenny surowiec o wysokiej wartości energetycznej. Powinniśmy zrobić z niego użytek.
2015-05-22    

W środę sejmowa komisja zajmie się rządowym projektem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2015-05-11    

System zbierania Elektryczne Śmieci sukcesywnie buduje sieć zbierania zużytych baterii nieodpłatnie udostępniając pojemniki do zbiórki baterii.
2015-05-07    

Firma EKORUM organizuje czwartą międzynarodową konferencję „Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK”, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2015r., w hotelu Radisson Blu, w Szczecinie.
2015-04-30    

Rozpoczyna się trzecia edycja projektu ECO-MIASTO. Program promujący koncepcję rozwoju miast, łączącą kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe co roku skupia uwagę polskich samorządów na zrównoważonym rozwoju.
2015-04-29    

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z górą śmieci jest ograniczenie ich ilości. Najlepiej zacząć już podczas następnej wizyty w sklepie.
2015-04-22    

Londyńskie przedsiębiorstwo bio-bean wykorzystuje odpady z kawy do produkcji zaawansowanych biopaliw.
2015-04-20    

W gospodarowaniu odpadami niezwykle istotną rolę odgrywają regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
2015-04-16    

Ekologiczne rozwiązania w długoterminowej perspektywie przynoszą oszczędności i prestiż firmie, która je wdraża.
2015-04-10    

Gminy chętne do utrzymania w ich gestii egzekucji opłaty śmieciowej powinny zawrzeć odpowiednie porozumienie z urzędem skarbowym - przypomina Ministerstwo Środowiska.
2015-04-08    

Większość odpadów, które trafia do kosza w przeciętnym gospodarstwie domowym, to opakowania produktów kupione w okolicznym sklepie. Przeczytaj i dowiedz się jak właściciele małych i średnich sklepów mogą być bardziej Green i zachęcić okolicznych mieszkańców do segregacji.
2015-04-07    

27 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie Rady Programowej UN Global Compact – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ związanej m.in. ze zrównoważonym rozwojem.
2015-04-01    

Edukacja ekologiczna proponowana przez Fundację Ekologiczną ARKA odnosi się do spraw z życia codziennego. We własnym domu, miejscu pracy, szkole można zrobić wiele dobrego dla środowiska naturalnego i własnego zdrowia.
2015-03-31    

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.
2015-03-30    

Jak zorganizować taki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który działałby sprawnie i był rozpoznawalny dla mieszkańców?
2015-03-26    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję „Modernizacja i rozbudowa RIPOK”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015r., w hotelu Windsor Palace Hotel, w Jachrance koło Warszawy.
2015-03-24    

Ruszył ogólnopolski konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ, skierowany do inwestorów i deweloperów, którzy realizują inwestycje przyjazne dla środowiska i społeczeństwa.
2015-03-23    

System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii oraz dyrektyw UE. Niewątpliwie zmiany dotyczą również zarządzających RIPOK-ami, którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, by być konkurencyjnymi na rynku.
2015-03-18    

Wiele branżowych konferencji, ważne rozmowy, ponad sześćdziesięciu wystawców i ponad 5.000 zwiedzających – w Targach Kielce przez dwa dni królowała tematyka gospodarowania odpadami, recyklingu i odnawialnych źródeł energii.
2015-03-13    

O produkcji taśm profilowanych w firmie LABOR SWTP INVESTMENT, zapleczu techniczno-produkcyjnym, zastosowaniu, mobilności oraz korzyściach eksploatacyjnych w m.in. branży utylizacyjnej opowie Ksenia Alicja Jurkowska, dyrektor działu sprzedaży i marketingu.
2015-03-12    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję „Innowacyjność w RIPOK-ach”, która odbędzie się 12–13 marca 2015r., w gdańskim hotelu Golden Tulip.
2015-03-03    

Propagowanie idei zielonego zarządzania urzędami było celem konferencji „Zielona administracja za sprawą EMAS” organizowanej 25 lutego br. przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
2015-02-26    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. wielkopolskiego”, która odbędzie się 17 – 18 marca 2015r., w Pałacu Tłokinia pod Kaliszem.
2015-02-19    

Poleko, Komtechnika, Gmina i Dworzec – znane branży imprezy targowe w zeszłym roku odbyły się po raz ostatni w starej formule. W wyniku rebrandingu nastąpiło połączenie kwartetu targów w jedno wydarzenie – Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM (27-30 października 2015 r.). Co niosą ze sobą te zmiany?
2015-02-12    

Pierwszy dzień targów za nami. Zapraszamy to obejrzenia fotorelacji z otwarcia.
2015-02-05    

Wywiad z Panem Ministrem Januszem Ostapiukiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 23 stycznia 2015 r.
2015-02-03    

22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano nowelizację ustawy o odpadach.
2015-02-03    

Oczywistym i najprostszym sposobem, by obliczyć gęstość kondensacji składowanych odpadów jest ich pomiar. By to obliczyć należy przyjąć ilość odpadów [Mg] dostarczanych na daną użytą do składowania wielkość obszar składowiska [m3].
2015-02-03    

Dnia 7 sierpnia 2014 firma FBSerwis S.A. podpisała z Międzygminnym Związkiem „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie czterech sektorów miasta Poznania wchodzących w skład tego związku.
2015-01-28    

Umożliwienie pozyskania funduszy unijnych, w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to jeden z głównych celów rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o odpadach. 15 stycznia Sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez Senat.
2015-01-22    

Biogazownie wytwarzają prąd i ciepło w sposób ciągły, niezależnie od pogody, utylizują odpady, stanowiąc przy tym aktywną formę ochrony klimatu. Żadne inne odnawialne źródło energii nie może pochwalić się tak szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie – zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze.
2015-01-21    

Wszystkie śmieciarki zostaną obowiązkowo oznakowane żółtymi odblaskowymi tablicami z napisem „odpady” – takie są założenia nowego rozporządzenia dotyczącego transportu odpadów.
2015-01-15    

W dniu 28 listopada 2014 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalono tekst ustawy dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapraszamy na autorskie szkolenie prowadzone przez radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia oraz „przetargów śmieciowych”.
2015-01-09    

29 stycznia 2015 roku w Poznaniu odbędą się warsztaty komunalne dotyczące zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania jest firma EKORUM.
2015-01-08    

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są jednym z najbardziej skomplikowanych elementów w nowym systemie gospodarki odpadami. Chyba nie ma regionu w Polsce, w którym wszystkie regionalne instalacje mają zapewniony stały i wysoki strumień odpadów.
2015-01-07    

2014-12-22    

Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przyznaje, iż obawy mieszkańców miast, w których budowane są spalarnie odpadów komunalnych, dotyczące potencjalnego wzrostu stawek za wywóz odpadów, nie są bezpodstawne. Uważa, że w porównaniu do światowych cen termicznego przetwarzania odpadów, polskie opłaty rzędu 200 zł są mocno zaniżone, pomimo to optuje jednak za budową kolejnych tego typu obiektów.
2014-12-15    

W ciągu ostatnich miesięcy ilość punktów, gdzie mieszkańcy mogą oddać zużyte baterie wzrosła o kilkaset lokalizacji!
2014-12-09    

Każdego roku w Polsce wytwarzanych jest ok. 4 mln ton odpadów budowlanych, co stanowi blisko 4% odpadów z sektora przemysłowego. W związku z tym, że do 2020 r. aż 70% ich masy ma być poddane recyklingowi, poszukuje się innowacyjnych strategii odzysku wysokowartościowych materiałów w nich zawartych.
2014-12-05    

W ubiegły piątek Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2014-12-02    

Szanowni Państwo, przed nami szczególny, przedświąteczny okres, który w naszej redakcji będzie wypełniony między innymi pracą nad ostatnim w tym roku numerem magazynu Gospodarka Odpadami. Grudniowy termin wydania stanowi znakomitą okazję, aby za naszym pośrednictwem przekazać życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne swoim kontrahentom i tym samym podziękować im za dotychczasową współpracę oraz zachęcić do jej kontynuacji.
2014-11-27    

W czerwcu br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się debata przedsiębiorców na temat aktualnego stanu branży. Podczas spotkania Tomasz Uciński – Prezes Izby przedstawił Zebranym najważniejsze zdaniem Izby uwagi do projektowanych obecnie zmian w prawodawstwie dot. gospodarki odpadami.
2014-11-25    

Pozytywne znaki na targach zorganizowanych przez Rimini Fiera: więcej innowacyjności, większe umiędzynarodowienie targów i więcej odczuwalnych efektów dla uczestników. Wszystko to pod sztandarem zielonej gospodarki.
2014-11-17    

ECO-PROJEKT to firma zajmująca się maszynami do recyklingu, która za cel stawia sobie dostarczanie klientom urządzeń wysokiej jakości. Obecnie w ofercie przedsiębiorstwa znajduje się cała gama maszyn do recyklingu papieru, drewna, metalu i tworzyw. Poniżej prezentujemy najbardziej popularne urządzenia oferowane przez ECO-PROJEKT:
2014-11-06    

Dobiega końca realizacja projektu pn. „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”, którego wartość wynosi 129 598 907,66 zł,w tym wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 61 707 562,49 zł. Po zakończeniu inwestycji dolnośląski RIPOK stanie się jedną z najnowocześniejszych instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie tylko w Polsce, ale także w Europie.
2014-10-31    

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku.
2014-10-28    

Redakcja magazynu Gospodarka Odpadami zaprasza na zakrojone na szeroką skalę branżowe wydarzenie, które będzie miało miejsce w dniach 5-8 listopada we włoskim Rimini – równoczesną edycję targów ECOMONDO, KEY ENERGY, KEY WIND COOPERAMBIENTE oraz H2R. Nasze stoisko o numerze 188 znajdą Państwo w hali C5.
2014-10-27    

– Dziś możemy być z siebie dumni, że wiele lat temu podjęliśmy wysiłek na rzecz budowy środowiska, w którym byśmy chcieli żyć i mieszkać oraz które będzie przyciągać gości z zagranicy. To udało się nam osiągnąć – powiedział podczas 26. edycji targów POLEKO, prezes Zarządu MTP Andrzej Byrt. Targi POLEKO to jedyne w Polsce wydarzenie branżowe, które towarzyszyło 25 lat transformacji ustrojowej i ekologicznej w naszym kraju.
2014-10-24    

Wzrost konsumpcji oraz postęp cywilizacyjny i rozwój gospodarczy powodują powstawanie coraz większej ilości odpadów, głównie komunalnych. Podstawowym sposobem postępowania z nimi jest ich składowanie na składowiskach odpadów. To właśnie tam trafia ponad 90% odpadów. Jednak skutkiem tego jest znaczne obciążanie środowiska naturalnego.
2014-10-20    

W Poznaniu trwają targi POLEKO. W drugi dzień odbyło się 20 wydarzeń branżowych, które przyciągnęły słuchaczy zainteresowanych najświeższymi doświadczeniami z zakresu gospodarki odpadami, recyklingu czy też finansowania inwestycji oraz rozwoju branży OZE.
2014-10-16    

W obecności m.in. Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego we wtorek zostały otwarte targi POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA, INVESTFIELD i DWORZEC, które potrwają do 17 października. Można je zwiedzać codziennie w godz. 9.00 – 17.00, poza piątkiem, kiedy to ekspozycje będą udostępnione publiczności godzinę krócej.
2014-10-16    

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w Krakowie odbędzie się 3. Ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK 2014. W tym roku największe spotkanie branży RIPOK zostało połączone z wizytacjami zakładów należących do MPO Kraków, MZSO Sosnowiec, Master Tychy oraz wiedeńskiego WKU.
2014-10-09    

Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest dbałość o środowisko naturalne. Podejmowane działania powinny przede wszystkim uwzględniać troskę o zapobieganie skażeniu powietrza, wody i gleby.O efektywnej i ekologicznej gospodarce odpadami komunalnymi mówi Piotr Pędzik z West Real Estate SA.
2014-10-02    

Po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO zostaną poszerzone o strefę RIPOK, której współorganizatorem jest EKORUM.
2014-10-06    

Firma EKORUM organizuje już po raz 3. Ogólnopolską Konferencję „BIOodpady”, która odbędzie się w dniach 1-2 października 2014r., w Poznaniu wraz z wyjazdem technicznym do Berlina.
2014-09-23    

Odpady promieniotwórcze stanowią produkt uboczny niemalże każdej działalności wiążącej się z wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych albo ich produkcją. W Polsce jedyną instytucją, która posiada zezwolenie na unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów promieniotwórczych jest mieszczące się w Świerku koło Otwocka przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).
2014-09-18    

Już po raz 4. firma EKORUM organizuje ogólnopolskie warsztaty komunalne „Opłata śmieciowa w praktyce”, które odbędą się 25 września 2014 r. w Poznaniu.
2014-09-15    

Nowe rozwiązania i technologie dedykowane m.in. dla branż OZE, gospodarki odpadami i recyklingu będzie można znaleźć podczas tegorocznych targów Poleko oraz Komtechnika (14-17.10.2014). Zapraszamy do sprawdzenia listy nowych produktów, które warto zobaczyć przybywając do Poznania na targi.
2014-09-11    

Zumtobel Lighting GmbH. To założone przed ponad 60-ciu laty przedsiębiorstwo z Dornbirn w Austrii projektuje i wykonuje dla klientów z całego świata wysokiej jakości indywidualne rozwiązania w zakresie oświetlenia. Przywiązuje przy tym dużą wagę do zrównoważonego wykorzystania zasobów zarówno w procesie produkcji, jak i w pozostałych działach przedsiębiorstwa – przykładem jest usprawnienie zarządzania strumieniem odpadów opakowaniowych poprzez zastosowanie pras belujących HSM.
2014-09-08    

Podstawowym dokumentem, który w sposób jednoznaczny kwalifikuje gaz składowiskowy/wysypiskowy do kategorii odnawialnych źródeł energii jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
2014-09-03    

Na terenie gminy Puck - w Rekowie Górnym, powstaje najnowocześniejsza i największa fabryka produkująca śmieciarki, i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Inwestorem bezpośrednim fabryki jest firma ZOELLER TECH z Pucka, należąca do grupy firm związanych z niemiecką firmą ZOELLER z Moguncji (niem. Mainz).
2014-08-29    

W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego.
2014-08-27    

Analiza radiometryczna to zespół działań prowadzących do wykrywania promieniowania jonizującego. Z uwagi na jego wysoką szkodliwość, wdrażane są systemy pomiarowe umożliwiające bieżącą ocenę sytuacji radiologicznej. Podstawowe regulacje dotyczące promieniowania jonizującego znajdują się w ustawie Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000r.
2014-08-26    

Urządzenie hakowe ZH-12 o ładowności 12 ton to jedna z tegorocznych nowości w ofercie KH-KIPPER. Do tej pory znajdowały się w niej hakowce o ładowności 6 i 8 ton.
2014-08-19    

Nie od dziś wiadomo, że efektywna utylizacja odpadów komunalnych przyczynia się do ochrony środowiska. Segregowanie i ponowne wykorzystywanie surowców sprzyja neutralizacji plastiku, szkła czy papieru zalegających na wysypiskach śmieci. Warto jednak pamiętać, że możliwości odzysku surowców są ograniczone i coraz bardziej powszechna staje się termiczna likwidacja odpadów.
2014-08-13    

Statki rejsowe, promy czy jachty to obiekty westchnień w upalne dni. Co z nimi zrobić, kiedy wysłużą już swoje lata i nie nadają się do wodowania? Najlepiej poddać je recyklingowi, tak jak stało się to z HMS Visborg.
2014-08-08    

31 lipca w siedzibie NFOŚiGW, z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka, odbyło się 68. spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączone z 19. spotkaniem Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Tematem spotkania było „Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach”.
2014-08-05    

Średniej wielkości miasto w Polsce produkuje od 100 do 180 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie. Niestety nie każdy ośrodek miejski może pozwolić sobie na inwestycję w skuteczną utylizację śmieci. Większość dysponuje jedynie sortowniami oraz wysypiskami i składowiskami odpadów.
2014-07-30    

Innowacyjna technologia dla taniej i czystej energii z odpadów.
2014-07-29    

Rusza nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Do rozdysponowania jest 400 mln złotych.
2014-07-25    

Pod koniec 2013 r. GIOŚ przeprowadził kontrolę w gminach nt. nowego systemu zarządzania odpadami. Wyniki były mizerne - 23% gmin nie utworzyło PSZOK, a ponad połowa była dopiero w trakcie ich realizacji.
2014-07-24    

W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa od kilkunastu lat prowadzone są prace badawczo – rozwojowe mające na celu rozpoznanie procesów zachodzących na składowiskach odpadów komunalnych. Wynikiem prac prowadzonych na wielu krajowych składowiskach, było m.in. zaprojektowanie i wykonanie pierwszej polskiej pochodni z zamkniętą komorą do spalania gazu wysypiskowego.
2014-07-22    

Styropian, czyli polistyren spieniony jest bardzo powszechnie stosowany w przemyśle. W gastronomii używa się styropianowych kubków, misek czy talerzy, w budownictwie (EPS-polistyren ekspandowany) ma zastosowanie jako element termoizolacyjny, a coraz częściej również jako materiał konstrukcyjny, ponadto wykorzystuje się go do produkcji opakowań bądź zabezpieczania przesyłek.
2014-07-18    

Biogazownie to korzyści dla rolnictwa, środowiska i odbiorców energii elektrycznej oraz cieplnej. Doskonale wiedzą o tym Niemcy, którzy już od ponad dekady inwestują w tego typu instalacje. Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową dla produkcji biogazu.
2014-07-16    

Stare zeszyty, czasopisma mamy, gazety taty, kartony po przesyłkach, ulotki, zaproszenia, papierowe torby i instrukcje obsługi. To dzięki nim uczniowie zapobiegli ścięciu 28 000 drzew, i dzięki nim zapewnili sobie cenne nagrody! Ekologiczny konkurs firmy Stena Recycling nauczył młodzież i dzieci troski o środowisko, a przy okazji planowania i logicznego myślenia. W konkursie wzięło udział 576 placówek oświatowych z Polski. Łącznie zebrano prawie 2000 ton makulatury.
2014-07-15    

Dynamiczny rozwój technologii elektronicznych oraz nieustanna modernizacja sprzętu komputerowego powodują wzrost ilości złomu elektronicznego. Na świecie i w Polsce prowadzone są badania nad utylizacją oraz ponownym wykorzystaniem e-złomu.
2014-07-11    

Od 2017 roku branżę olejów smarowych będą obowiązywały nowe wymogi dotyczące zbierania i recyklingu odpadów pozostałych po smarach.
2014-07-09    

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Szymborska podała informację dotyczącą ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2014-07-08    

Najważniejsze przy zastosowaniu systemów identyfikacji i ważenia odpadów komunalnych oraz przemysłowych jest określenie celów zastosowania tej technologii zarówno przez gminy, jak również przez przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Pomimo jednego rozwiązania cele te mogą się różnić i dotyczyć w kolejności identyfikacji oraz ważenia.
2014-07-03    

We wrześniu rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych – IAA 2014. Tygodniowa impreza odbywająca się w dniach 25 września – 2 października 2014 w Hanowerze to okazja, aby na żywo zobaczyć najnowocześniejsze ciężarówki, autobusy, pojazdy do zadań specjalnych, pociągi oraz ich wyposażenie i akcesoria. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu produktami KH-KIPPER na rynkach europejskich, firma zaprezentuje swoje wyroby na IAA.
2014-07-01    

Małe pojazdy to optymalne rozwiązanie do pracy na przykład w wąskich uliczkach osiedli domków jednorodzinnych, w parkach, na deptakach, staromiejskich uliczkach, na parkingach, czyli wszędzie tam, gdzie trzeba wykonywać manewry lekkim sprzętem w trudno dostępnych miejscach.
2014-06-27    

Znamy już wyniki tegorocznej, V edycji konkursu GreenEvo. Spośród 20 firm oferujących ekologiczne technologie nagrodzono 14 przedsiębiorstw. Wśród zwycięskich rozwiązań znalazły się m.in. przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz technologia wysokoefektywnego odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych.
2014-06-25    

Już po raz 3 firma EKORUM organizuje międzynarodowy wyjazd techniczny „Rozbudowa i modernizacja zakładów przetwarzania odpadów komunalnych”, który odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2014r, tym razem do Holandii.
2014-06-16    

Prosta koncepcja kartonu, butelek lub żywicy syntetycznej to idealny pomysł na nietypowe meble w domu. Wybierając tekturę stworzymy samochód, a stawiając na plastik i papier otrzymamy oświetlenie w pokoju.
2014-06-11    

Piątek, 6 czerwca 2014 r., za sprawą uroczystej inauguracji działalności WASTE-KLASTRA, przejdzie do historii polskiej gospodarki odpadami.
2014-06-09    

Sprawny system gospodarowania odpadami był głównym przedmiotem spotkania wiceministrów środowiska Polski i Litwy - Janusza Ostapiuka oraz Almantasa Petkusa. Ministrowie dyskutowali m.in. o planowaniu nowoczesnych inwestycji odpadowych i ich finansowaniu, w tym ze środków UE.
2014-06-09    

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), która uwzględnia ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
2014-06-06    

Wszystkich, którzy chcieliby wybrać się na tegoroczne targi ECOMONDO i zaoszczędzić przy tym 25 euro na bilecie, zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją.
2014-06-04    

Glutton produkowany w Belgii, to mobilny odkurzacz do śmieci i odpadów, samojezdny i bardzo łatwy w obsłudze, bezpieczny dla operatora i przechodniów. Zapewnia higieniczne sprzątanie bez kontaktu ze śmieciami, jest w stanie zebrać wszystkie rodzaje odpadów, które mogą przejść przez rurę ssącą o średnicy 12,5 cm.
2014-06-02    

Stowarzyszenie PlasticsEurope o roli tworzyw sztucznych w zrównoważonym rozwoju
2014-05-28    

Odwiedziliśmy nowo powstały sklep Topaz na warszawskim Targówku, by się przekonać, czy recykling zużytych opakowań to tylko „moda na ekologię”, czy może realne zyski dla przedsiębiorcy?
2014-05-26    

Podczas uroczystej gali Targów Autostrada-Polska, Rotra 2014 KH-KIPPER została wyróżniona za zabudowę tylnozsypową W1C na podwoziu Volvo FMX 10x4. Jest to pojazd wielofunkcyjny przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Użytkownik może nią przewieźć to, co zechce: węgiel, antracyt, rudy metali – i gdzie zechce: od kopalń i trudno dostępnych placów budowy po drogi publiczne.
2014-05-20    

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618).
2014-05-19    

Dobrych przykładów w zakresie gospodarki odpadami często szukamy na Zachodzie. Warto się nimi inspirować i są godne uwagi, ale musimy pamiętać o polskich możliwościach w ich realizacji. Dlatego warto przyjrzeć się rozwiązaniom przetestowanym i wprowadzonym w krajach o podobnych realiach do Polski.
2014-05-14    

Tegoroczna akcja pod hasłem „Zrzuć zbędne kilowaty” zakończyła się sukcesem. Prawie 9 000 kg elektroodpadów zebrano w ramach tygodniowej akcji w budynkach biurowych i magazynowych na terenie Warszawy, Katowic, Łodzi, Poznania, Trójmiasta i Wrocławia. Do tegorocznej edycji zbiórki zorganizowanej wspólnie przez firmy: DTZ, JLL, Knight Frank, Skanska oraz Stena Recycling dołączyły także budynki z krajów Europy Środkowo – Wschodniej.
2014-05-12    

W jaki sposób naturalnie oczyścić wodę? Czy może ona tworzyć energię? Jak samodzielnie wytworzyć prąd? A także jakie odpady są szczególnie cenne i dlaczego należy je sortować? Co z nich powstaje i ile dzięki temu możemy zredukować CO2? Odpowiedzi na te i inne pytania już 10 maja br. podczas Eco Eventu w gdańskim Parku Handlowym Matarnia.
2014-05-07    

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK – na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu, skąd czerpać wzorce, jak podnieść efektywność gotowego obiektu i jak stacja recyklingu zrealizowana z budżetu prywatnej firmy funkcjonuje w ramach nowej ustawy? Odpowiedź na te i inne pytania uczestników konferencji „PSZOK – efektywność i funkcjonalność” przyniosła wizyta w STENA EkoStacji przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie, która odbyła się 29 kwietnia br.
2014-05-05    

26 placówek oświatowych włączyło się w ekologiczną inicjatywę pod hasłem „Tworzymy Sztukę na Dzień Ziemi”, organizowaną przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Stena Recycling.
2014-04-30    

Firma INTEGRA jest dostawcą maszyn i urządzeń do zakładów komunalnych w całej Polsce oraz świadczy usługi serwisowe sprzętu komunalnego, zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne.
2014-04-28    

Minipunkty odbioru śmieci pozwoliły gminie Nakło nad Notecią stworzyć nowe miejsca pracy i obniżyć stawki za śmieci dla mieszkańców o kilka złotych - przekonuje burmistrz Sławomir Napierała.
2014-04-24    

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Zmieniaj nawyki - nie klimat!".
2014-04-22    

Już po raz 4 firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 29 kwietnia 2014r., w Warszawie na Stadionie Narodowym.
2014-04-16    

W dniach 7-8 maja 2014 roku w Poznaniu, firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję Rekultywacja składowisk, która połączona będzie z wyjazdem technicznym do Brandenburgii.
2014-04-15    

Nieoficjalnie wiadomo, że Tonsmeier Wschód (dawny Almax), który w Radomiu wygrał przetarg na obsługę trzech miejskich sektorów, wypowiedział umowy na odbiór śmieci z dwóch z nich- północy oraz centrum miasta.
2014-04-14    

Mądra gospodarka odpadami to także dbanie o ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. Dlatego producenci różnych dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych powinni dbać o to, aby ograniczać powstawanie odpadów podczas użytkowania swoich produktów.
2014-04-14    

Wydostające się lekkie odpady, unoszone przez ruchy powietrza (papiery i tekstylia, folie) zanieczyszczające okolice wokół składowiska odpadów komunalnych wymagają zabezpieczeń. Nie inaczej ma się rzecz z zabezpieczeniem odpadów podczas transportu, a zwłaszcza ich luźnej frakcji. Doskonałe rozwiązanie tego typu problemów stanowią tekstylne siatki zabezpieczające, czy też stalowe sieci.
2014-04-10    

W zeszły piątek Sejm znowelizował ustawę o odpadach. Nowela ma umożliwić zamknięcie i rekultywację 233 składowisk odpadów oraz pozyskanie na ten cel pieniędzy z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2014-04-07    

W dniach 18-20 marca bieżącego roku w ośrodku wystawienniczym Targi Kielce miały miejsce objęte naszym medialnym patronatem XV Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.
2014-04-03    

5 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania przeznaczona na ogłoszony przez Ministra Środowiska konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 roku.
2014-04-02    

Bez względu na to czy powstanie w Polsce elektrownia jądrowa, czy nie – musimy posiadać przepisy o gospodarowaniu wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Zajmie się nimi Podkomisja – jak to określi poseł PSL Stanisław Żelichowski – odpadowa, ale tym razem wzbogacona.
2014-04-01    

Potrzebujemy w Polsce więcej nowoczesnych instalacji gospodarowania odpadami – powiedział wiceminister Janusz Ostapiuk podczas wizyty na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Bydgoszczy.
2014-03-28    

W Polsce, podobnie jak w całym regionie Europy Wschodniej, przemiany w metodach gromadzenia oraz transportowania odpadów nastąpiły dopiero po II wojnie światowej. Wówczas murowane śmietniki, których zawartość usuwano za pomocą rąk i łopat, zaczęły powoli odchodzić w zapomnienie, a ich miejsce zajęły 110-litrowe pojemniki na śmieci, opróżniane przez samochody skrzyniowe wyposażone w specjalistyczne zabudowy.
2014-03-26    

W artykule przedstawiono trzy scenariusze: optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, będące wynikiem prac projektu typu foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.
2014-03-24    

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia – podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.
2014-03-20    

W artykule przedstawiono trzy scenariusze: optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, będące wynikiem prac projektu typu foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.
2014-03-17    

25 marca w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się II edycja międzynarodowego seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”.
2014-03-13    

Zakres branżowy targów budownictwa drogowego, które od 14 do 16 maja 2014 roku odbędą się w Targach Kielce, to nie tylko sprzęt do budowy dróg - jak może wydawać się w pierwszej kolejności.
2014-03-11    

W artykule przedstawiono trzy scenariusze: optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, będące wynikiem prac projektu typu foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.
2014-03-07    

Niemiecki sektor komunalny realizuje usługi przy wykorzystaniu nowoczesnego i najbardziej wydajnego sprzętu. Dzięki solidnemu wykonaniu, użyciu wysokogatunkowych materiałów oraz specjalnemu antykorozyjnemu zabezpieczeniu lakierniczemu produkty KH-KIPPER spełniają w każdym wymiarze wysokie oczekiwania zachodnich sąsiadów.
2014-03-05    

Zmniejszone dostawy ropy naftowej w latach siedemdziesiątych, które wywołały kryzys paliwowy na świecie nie spowodowały większych strat w gospodarce krajów wysokorozwiniętych. W wyniku ograniczenia ilości łatwo dostępnego paliwa opracowano kompleksowe programy oszczędzania i racjonalizacji zużycia energii.
2014-03-03    

Nagrodzony w konkursie o Złoty Medal MTP 2013, produkt pod nazwą: wrzutnik Zoeller 2301 Delta Premium, stanowi nowoczesny, oparty o wykorzystanie najnowszej wiedzy i technologii produkt, wzbogacający asortyment dotychczas stosowanych w branży komunalnej urządzeń do opróżniania pojemników na odpady, montowanych na tylnej części pojazdu śmieciarki, tzw. odwłoku.
2014-02-26    

W połowie marca, na kolejnym posiedzeniu do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowe przepisy powinny wejść w życie pod koniec czerwca.
2014-02-24    

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Celem proponowanych zmian jest uporządkowanie przepisów, a także dostosowanie ich do unijnych wymogów.
2014-02-19    

9-10 kwietnia 2014 r.,Warszawa. Temat wiodący: ODPOWIEDZIALNY EKOLOGICZNIE ŁAŃCUCH DOSTAW
2014-02-13    

Andrzej Kamionka, wiceprezes KH-KIPPER: Rok 2013 w KH-KIPPER był udany - firma zakończyła go z większą sprzedażą i zyskiem niż w roku poprzednim. Przeważającą część sprzedaży stanowił eksport, bo ok. 90 %. W krajach zarówno Europy Zachodniej, jaki i Wschodniej odnotowano wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Jest to związane m.in. z rozwojem sieci sprzedaży i sieci serwisowej firmy.
2014-02-12    

Od 01.01.2014 roku obowiązuje nowa Ustawa z dnia 13.06.2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) zmieniająca ramy prawne dotyczące rozliczania opłaty produktowej oraz zasady współpracy z Organizacją Odzysku.
2014-02-07    

Nowela ustawy śmieciowej możliwa jest już w czerwcu - ocenił szef sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit. Eksperci uważają, że należy m.in. uregulować częstotliwość odbierania śmieci oraz doprecyzować przepisy o właścicielach nieruchomości.
2014-02-06    

Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska został nowym przedstawicielem Polski w Zarządzie Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund - GCF). Minister został także wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Etyki i Audytu GCF.
2014-01-29    

Już po raz piąty firmy oferujące konkurencyjne rozwiązania dla ochrony środowiska mogą ubiegać się o udział w projekcie GreenEvo i rządowe wsparcie w transferze nowatorskich rozwiązań na najbardziej obiecujące rynki zagraniczne.
2014-01-28    

22 stycznia Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Janusza Ostapiuka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z gospodarką odpadami i funduszami europejskimi.
2014-01-27    

Od 2014 do 2017 r. na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów czy instalacji przetwarzających śmieci w gminach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczy ponad 820 mln zł. Z pieniędzy Funduszu będzie można także rekultywować tereny np. po byłych poligonach.
2014-01-23    

Minister Środowiska Maciej Grabowski powołał Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożony z różnych ekspertów pod kierownictwem prof. Andrzeja Kraszewskiego.
2014-01-21    

Na wiosnę inspekcja środowiska wznowi kontrolę gmin pod względem wdrażania ustawy śmieciowej - zapowiedział szef Inspektoratu Andrzej Jagusiewicz. W ubiegłym roku 32 proc. sprawdzonych gmin nie poddawało recyklingowi papieru czy tworzyw sztucznych w odpowiednim stopniu.
2014-01-17    

Unijne przepisy, regulujące ilość energii powstającej z odnawialnych źródeł, wyznaczają krajom członkowskim rygorystyczne wartości bilansu energetycznego. Dyrektywy te zakładają bowiem, że w roku 2020 udział OZE powinien osiągnąć w Polsce poziom 15%. Jedną z metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł jest produkcja biogazu.
2014-01-15    

Linie technologii PDG produkowane są przez firmę PIROMAK, wykorzystującą rozwiązania patentowe włoskiego producenta EVERLUX. Niniejszy opis ukazuje technologię PDG przerobu odpadów: przemysłowych, poprodukcyjnych, szpitalnych, miejskich, w tym opakowań PET, puszek, papieru, szkła, odpadów roślinnych, torebek i innych artykułów plastikowych, opon samochodowych, gruntu zanieczyszczonego pochodnymi ropy, odpadów zwierzęcych, komunalnych osadów ściekowych itd. itp.
2014-01-14    

W ofercie KH-KIPPER znajdują się własnej konstrukcji urządzenia hakowe KH-LIFT przeznaczone do montażu na podwoziach 2- osiowych.
2014-01-10    

TAMTRON S.A. należy do TAMTRON GROUP, czyli grupy renomowanych skandynawskich producentów zajmujących się produkcją szerokiego asortymentu przemysłowych wag i systemów ważenia, posiadających blisko 60-letnią tradycję na światowych rynkach.
2014-01-09    

Dobiegł końca rok 2013, który dla całej branży przetwarzania odpadów, w tym odzysku i recyklingu, był rokiem rozpoczynającym głębokie przemiany systemowe. Rewolucyjne zmiany w dziedzinie gospodarki odpadami wskazują kierunki polityki państwa w obszarze ochrony środowiska na następne lata.
2014-01-08    

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w gminach, które weszły w życie w lipcu 2013 roku, pociągnęły za sobą potrzebę gruntownej przebudowy gospodarki komunalnej w Polsce. Zamiast składować śmieci, gminy muszą opracować sposób na ich przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie. Jedną z najbardziej efektownych metod recyklingu odpadów komunalnych jest produkcja tzw. paliw alternatywnych.
2013-12-19    

Razem z Organizatorami – Zespołem CBE Polska – zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”, które odbędzie się 6 lutego 2014 roku w warszawskim hotelu Marriott.
2013-12-17    

Najnowsza wersja „Construction” popularnego modelu DAF LF Euro 6 wyposażona została w czarny grill z większymi wlotami powietrza, wyróżniający się zderzak, który zamontowano wyżej, a także zwiększony prześwit ponad powierzchnią gruntu. Samochód DAF LF ma najmniejszy w swojej klasie promień skrętu. Oferuje maksymalną zwrotność i niską masę własną, która zapewnia dużą ładowność oraz znakomite właściwości trakcyjne w terenie.
2013-12-16    

Analizatory gazu służące do kontroli emisji gazów w spalarniach odpadów komunalnych i niebezpiecznych należy przed ich pierwszym uruchomieniem, a także później, w regularnych odstępach czasu, poddawać stosownej kontroli i w razie konieczności wyregulować.
2013-12-13    

Roll-Packer to ciągle ulepszany wynalazek firmy BERGMANN, który znajduje swoje zastosowanie przy otwartych kontenerach o długości do 7,5m. Od 30 lat technologia firmy Bergmann wyznacza nowe standardy w zakresie żywotności, niezawodności, jakości oraz łatwości konserwacji.
2013-12-10    

Firma ACTION S.A., dzięki przedsięwzięciu Active ECO, zaktywizowała zbiórkę zużytych tuszów i tonerów wśród swoich klientów. Inicjatywa spółki wspiera ochronę środowiska, a także umożliwia przyłączenie się do projektu społecznego SZLACHETNA PACZKA. Środki uzyskane ze sprzedaży pustych pojemników zostaną przekazane na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI, będąc wsparciem dla kolejnych potrzebujących rodzin.
2013-12-05    

Informacja dotycząca obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. zasad transgranicznego przemieszczania do Polski odpadów z listy zielonej.
2013-12-02    

Pod koniec ubiegłego roku w Bielsku Białej w nowym Zakładzie Gospodarki Odpadami uruchomiona została instalacja do sortowania odpadów bazująca na rozwiązaniach koncepcyjnych firmy TOMRA Sorting. Instalacja ta jest jedyną w Polsce, gdzie w pełni automatycznie sortuje się kartoniki po produktach żywności płynnej, opakowania polipropylenowe (PP), polietylenowe (HDPE) oraz pierwszą, i jak dotychczas jedyną, instalacją, na której odzyskiwane są opakowania polistyrenowe (PS).
2013-11-29    

Szwajcaria, obok krajów skandynawskich, posiada jeden z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych modeli gospodarki odpadami w Europie. Założone przez rząd poziomy odzysku i recyklingu są wyższe niż w krajach unijnych, pomimo że nie obowiązują jej dyrektywy unijne.
2013-11-28    

Firma Strautmann ekotechnika to niemiecka firma z 20 letnim doświadczeniem w produkcji urządzeń do zmniejszania objętości odpadów. W naszej gamie urządzeń znajdują się belownice pionowe jedno i wielokomorowe, brykieciarki perforatory oraz automaty belujące. Na szczególną uwagę zasługują innowacyjne urządzenia BaleTainer®, AutoLoadBaler® cieszące się dużym zainteresowaniem na rynku europejskim.
2013-11-27    

Pracownicy zakładów gospodarki odpadami są narażeni na szczególnie wysokie stężenia pleśni i mezofilnych bakterii oraz wydzielanych przez nie substancji o działaniu alergicznym i toksycznym.
2013-11-26    

Od 2010 r. PPUH „RADKOM”Sp. z o.o. prowadzi badania,wykonywane przez akredytowane laboratoria, materiału po procesie kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie. Ze względu na brak spełnienia wymagań stawianych dla nawozu organicznego, a także powtarzalności wyników badań, podjęto decyzję o złożeniu wniosku na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „RADKUŚ”.
2013-11-25    

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, trwający od 16 do 24 listopada 2013, skoncentruje się na nowych sposobach redukcji odpadów, ponownym wykorzystywaniu produktów i recyklingu materiałów. W projekcie koordynowanym przez Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Gospodarowania Odpadami (ACR+) i wspieranym w ramach programu Unii Europejskiej LIFE+ uczestniczy obecnie 17 państw, w tym 3 państw spoza UE.
2013-11-22    

Firma rodzinna F.X. MEILLER GmbH & KG i jej marka MEILLER KIPPER istnieje na rynku od 160 lat i jest symbolem tradycji oraz innowacyjności.
2013-11-21    

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa cele i zadania w zakresie gospodarki komunalnej w najbliższych latach. Jednym z zadań zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2007 r. Nr 39, poz. 251 jest ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych, do dnia 31 grudnia 2010 - nie więcej niż 75%, do dnia 31 grudnia 2013 - nie więcej niż 50%, do dnia 31 grudnia 2020 - nie więcej niż 35%,
2013-11-20    

Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. “MIN-NOVATION Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network” , która odbędzie się 6. grudnia br. w Krakowie.
2013-11-19    

Zima to szczególny okres, kiedy sprzęt do odśnieżania musi być w 100% sprawny. W tej kwestii propozycją firmy Stalexport Autostrady S. A. są dwie wywrotki trójstronne KH-KIPPER z żurawiem HMF na podwoziach MAN 6x4, które dołączyły niedawno do jej floty.
2013-11-15    

Przesiewanie i sortowanie rozdrabnianego materiału jest istotną częścią procesu utylizacji odpadów komunalnych.
2013-11-14    

Zasada działania separatora wiroprądowego bazuje na różnej przewodności elektrycznej metali i niemetali.
2013-11-13    

Stworzony przez bełchatowską firmę Technologie Ekologiczne system T-Technology służy do produkcji paliw płynnych (opcjonalnie energii elektrycznej) z komunalnych i poprodukcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych. Tym samym umożliwia zagospodarowanie dotychczas niewykorzystanych odpadów, jakie na co dzień powstają w wyniku działań przemysłowych oraz w gospodarstwach domowych (takich jak np. torby foliowe, opakowania po produktach spożywczych).
2013-11-12    

Pierwsze w Polsce podziemne pojemniki na odpady komunalne, podnoszone mechanicznie przy użyciu pilota, zainstalowane zostały na obrzeżu Parku24 za kinem Ballada w Stalowej Woli. Śmiecie do wnętrza pojemników będą mogli wrzucić mieszkańcy posiadający kartę magnetyczną.
2013-10-28    

24 października w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyły się warsztaty informacyjne dotyczące ujednolicenia i transferu kwalifikacji zawodowych w sektorze gospodarki odpadami. Zachęcamy do zainteresowania się tym międzynarodowym projektem.
2013-10-25    

IV edycja Konferencji Logistyka Odzysku odbędzie się podczas Targów Packaging Innovations, w dniach 9-10 kwietnia 2014r. w Warszawie. Wiodącym tematem konferencji jest "Odpowiedzialny ekologicznie łańcuch dostaw".
2013-10-22    

W dniach 22-23 października 2013 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się kongres pod hasłem „Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2013”. W wydarzeniu tym weźmie udział ok. 400 przedstawicieli firm, instytucji oraz jednostek naukowo-badawczych. Przez dwa dni wybitni specjaliści będą prezentowali propozycje i przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania i stosowania ekoinnowacyjnych rozwiązań. Kongres uświetni swoim wystąpieniem prof. dr hab. Leszek Woźniak, kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacji Politechniki Rzeszowskiej.
2013-10-17    

Mocno technologicznie i ekologicznie prezentowały się w tym roku targi Poleko i Komtechnika, które zakończyły się w czwartek w Poznaniu. Na ekspozycji można było obejrzeć ofertę ponad 600 wystawców i firm reprezentowanych z Polski oraz zagranicy. Oferta targów i wydarzenia czterech dni targowych przyciągnęły do Poznania gości nie tylko z Polski, ale też m.in. z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Wielu wystawców sprzedało maszyny, co potwierdza fakt, że na targach robi się biznes.
2013-10-11    

Za nami pierwszy dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Tegoroczna edycja obfituje w konferencje, zapraszamy na te organizowane przez Ekorum w pawilonie nr 5. Na hali 5 znajduje się również nasze stoisko - serdecznie zapraszamy.
2013-10-08    

KH-KIPPER zaprasza na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko w dniach 7-10 października 2013.
2013-09-30    

Szanowni Państwo! Obecnie kończymy prace nad nowym numerem magazynu branżowego Gospodarka Odpadami, poświęconego szeroko rozumianej tematyce zarządzania odpadami na terenie Polski: ich zbierania, segregacji, składowania oraz dalszego przetwarzania.
2013-09-17    

Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie staruje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełniają kryteria profesjonalnego jury otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu.
2013-09-17    

28 sierpnia sala Alfa, największa z 8 sal w nowopowstałym Centrum Kongresowym, wypełniła się po brzegi. Blisko 700 osób przyjechało do Targów Kielce, by wziąć udział w spektakularnym otwarciu nowego obiektu, który w niespełna 2,5 roku pojawił się w infrastrukturze kieleckiego ośrodka. Na widowni nie zabrakło parlamentarzystów, władz województwa i miasta oraz zaproszonych gości, między innymi ze świata biznesu i sztuki.
2013-08-29    

Od 1 sierpnia 2013 roku stanowisko Dyrektora Handlowego w firmie KH-KIPPER Sp. z o.o. pełni Łukasz Karczewski (31 l.). Stanął on tym samym na czele zespołu handlowego i będzie koordynował sprzedaż produktów tej znanej firmy zajmującej się produkcją profesjonalnej jakości zabudów na samochody ciężarowe oraz własnej konstrukcji przyczep i naczep.
2013-08-20    

Aż trudno uwierzyć, że targi Poleko towarzyszą nam już od dwóch dekad. A wszystko zaczęło się wiosną 1989 roku w Poznaniu, kiedy to w dniach 25 – 28 kwietnia Międzynarodowe Targi Poznańskie wspólnie z Polsko-Polonijną Fundacją Ekologiczną zorganizowały Międzynarodową Wystawę Ekologiczną POL-EKO.
2013-08-14    

Ustawa o czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach oraz Ustawa prawo wodne wiodącymi tematami konferencji w Targach Kielce.
2013-02-04