NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus
     Ekorum - wyniki wyszukiwania (55)

Obowiązujący w Polsce stan epidemiczny wymaga od wszystkich dyscypliny i podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności. W tym kontekście szczególnego traktowania wymagają pracownicy zatrudnieni w branży odpadowej.
2020-04-01    

Od wdrożenia tzw. reformy śmieciowej minęło już przeszło pięć lat, a nadal nie wyrugowaliśmy patologii z systemu gospodarki odpadami. Co zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Konieczne są dwa rodzaje działań: poprawa systemu kontroli nad strumieniem odpadów oraz zmiana uwarunkowań ekonomicznych.
2018-11-19    

Przyjęty przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 r. pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. circular economy package, narzuca przyjęcie nowego podejścia w planowaniu i eksploatacji gminnych systemów gospodarki odpadami. Idea wzniosła, dobra, jednak dla wszystkich graczy odpadowego rynku stanowi już dziś poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne. Czy jesteśmy w stanie temu sprostać?
2018-07-13    

Firma EKORUM organizuje czesko-polską konferencję Wyzwania w gospodarce odpadami, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r., w czeskiej Ostawie. Konferencja połączona będzie z wizytacją biogazowni na bioodpady oraz linii do produkcji paliw alternatywnych oraz kompostowania.
2018-04-16    

Jeśli chcemy osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu, modernizacja i rozbudowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest w zasadzie nieunikniona.
2018-03-29    

Już po raz 8. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Poznaniu. Konferencja połączona będzie z wizytacją PSZOK-ów na terenie miasta Poznania, tzw. gratowisk.
2018-02-19    

Firma EKORUM organizuje szóstą edycję Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK, który w tym roku odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r., w Wiśle.
2017-11-03    

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pociąga za sobą m.in. konieczność przestrzegania stanowionego we Wspólnocie prawa. Jednym z wyzwań, któremu musimy stawić czoła - i to już w 2020 r. - jest osiągnięcie 50-procentowego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. I choć niemal wszystkie gminy w kraju prowadzą recykling, to jednak oczekiwany przez Komisję Europejską wymóg uzyskało zaledwie… 10% samorządów!
2017-10-25    

Firma EKORUM organizuje po raz drugi Ogólnopolską konferencję „Poziomy odzysku i recyklingu odpadów”, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Szczecinie.
2017-09-14    

Firma EKORUM organizuje już po raz szósty ogólnopolską konferencję BIOODPADY 2017, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-5 października, w Zamku Kliczków koło Bolesławca.
2017-08-22    

Dyskusja na temat optymalnego zagospodarowania bioodpadów trwa od wielu lat. Dziś debata ta przybrała na sile, bowiem zarówno prawo unijne, jak i krajowe regulacje zobowiązują nas do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, aby ograniczyć ich deponowanie na składowiskach.
2017-07-17    

Firma EKORUM organizuje trzecią już edycję ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2017”, która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w Elblągu, w Hotelu Elbląg.
2017-05-19    

Ostatnia dekada w obszarze gospodarki odpadami to ciąg zmian, gruntownych przeobrażeń, u podstaw których legła m.in. konieczność dostosowania polskich rozwiązań do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Niewątpliwie spora część z nich wiąże się z regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
2017-04-27    

Już po raz 7. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2016 r., w Katowicach.
2017-03-07    

Powoli dobiegają końca prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). W części województw udało się już uchwalić nowe plany, ale w pozostałych regionach - mimo czynionych wysiłków - droga do przyjęcia tych dokumentów jeszcze daleka.
2017-02-10    

Aktualnie zarówno samorządy, jak i podmioty gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce odpadami.
2017-01-10    

Czy możemy liczyć na wsparcie ze środków unijnych na inwestycje w obszarze gospodarki odpadami? Co z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (WPGO)? Czy uda nam się wyrugować z rynku instalacje, które nie są „skrojone” pod potrzeby danego regionu gospodarki odpadami, promując w zamian te rozwiązania, które są budowane w dobrej kulturze technologicznej, z poszanowaniem wszystkich przepisów ochrony środowiska?
2016-12-08    

Firma EKORUM organizuje już po raz piąty ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
2016-10-20    

Potrzeba dostosowania systemu gospodarki odpadami w Polsce do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej spowodowała szereg przeobrażeń w tym zakresie. Istotnie dotykają one m.in. regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
2016-08-31    

Firma EKORUM organizuje już po raz piąty ogólnopolską konferencję „BIOODPADY”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2016 r., w Sandomierzu. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym i wizytacją instalacji zarządzanej przez MZK w Stalowej Woli.
2016-08-10    

Dla przypomnienia – PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a obowiązek ich tworzenia przez gminy wynika z art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach.
2016-06-28    

Firma EKORUM organizuje drugą edycję ogólnopolskiej konferencji „Sortownie odpadów 2016. Poziomy recyklingu a kierunki modernizacji” , która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2016 r., w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku.
2016-05-17    

Firma EKORUM organizuje drugą edycję Ogólnopolskiej konferencji Rozbudowa i modernizacja RIPOK, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r., w Ostródzie. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.
2016-03-17    

Już po raz 6. firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 5-6 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu.
2016-03-07    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom dotyczącym aktualizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami (KPGO oraz WPGO).
2016-02-17    

Firma EKORUM rozpoczęła w 2015 roku cykl regionalnych konferencji dot. wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Dotychczas odbyły się spotkania w 7 województwach.
2016-02-04    

Rozmowa z Jarosławem Kotem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce
2015-12-21    

Sytuację nie do pozazdroszczenia mają dziś samorządy województw. Najpóźniej do 30 czerwca 2016 r., uchwałą wykonawczą, muszą zaktualizować istniejące wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO). Jednak jeszcze do końca minionego roku musiały przedstawić projekty nowych planów, a następnie przesłać je do zaopiniowania Ministerstwu Środowiska.
2015-12-16    

Firma EKORUM organizuje po raz czwarty ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2015 r., w Hotelu Andersia, w Poznaniu.
2015-10-30    

Ustawa „antysmogowa”, która na początku października br. została podpisana przez Prezydenta RP, staje się dla władz samorządowych realnym narzędziem do ograniczania niskiej emisji.
2015-10-16    

W dniach 27-29 października 2015 r., podczas targów POL-ECO-SYSTEM, odbędą się konferencje tematyczne dotyczące gospodarki odpadami „strefa RIPOK”. Jest to druga edycja spotkań, które organizowane są podczas poznańskich targów.
2015-10-13    

Firma EKORUM organizuje po raz czwarty ogólnopolską konferencję „BIOODPADY”, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2015r., w Hotelu Ruben, w Zielonej Górze.
2015-09-24    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. lubuskiego”, która odbędzie się 6 października 2015 r., w Hotelu Ruben, w Zielonej Górze. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
2015-09-18    

Już po raz piąty firma EKORUM organizuje ogólnopolskie warsztaty komunalne „Opłata śmieciowa w praktyce”, które odbędą się 17 września 2015r., na terenie MTP w Poznaniu.
2015-08-31    

jak sprostać wyzwaniu stojącemu przed eksploatatorami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), jakim jest konieczność modernizacji i dostosowania tych zakładów do nowych warunków prawnych i zmieniającego się strumienia odpadów?
2015-07-17    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. świętokrzyskiego”, która odbędzie się 8 września 2015r., w Hotelu Słoneczny Zdrój, Busko Zdrój. To kolejna konferencja cyklu jaki jest realizowany w poszczególnych województwach.
2015-07-13    

Firma EKORUM organizuje czwartą międzynarodową konferencję „Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK”, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2015r., w hotelu Radisson Blu, w Szczecinie.
2015-04-30    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję „Modernizacja i rozbudowa RIPOK”, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015r., w hotelu Windsor Palace Hotel, w Jachrance koło Warszawy.
2015-03-24    

System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii oraz dyrektyw UE. Niewątpliwie zmiany dotyczą również zarządzających RIPOK-ami, którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, by być konkurencyjnymi na rynku.
2015-03-18    

Firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję „Innowacyjność w RIPOK-ach”, która odbędzie się 12–13 marca 2015r., w gdańskim hotelu Golden Tulip.
2015-03-03    

Firma EKORUM organizuje regionalną konferencję „WPGO woj. wielkopolskiego”, która odbędzie się 17 – 18 marca 2015r., w Pałacu Tłokinia pod Kaliszem.
2015-02-19    

29 stycznia 2015 roku w Poznaniu odbędą się warsztaty komunalne dotyczące zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami. Organizatorem spotkania jest firma EKORUM.
2015-01-08    

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są jednym z najbardziej skomplikowanych elementów w nowym systemie gospodarki odpadami. Chyba nie ma regionu w Polsce, w którym wszystkie regionalne instalacje mają zapewniony stały i wysoki strumień odpadów.
2015-01-07    

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w Krakowie odbędzie się 3. Ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK 2014. W tym roku największe spotkanie branży RIPOK zostało połączone z wizytacjami zakładów należących do MPO Kraków, MZSO Sosnowiec, Master Tychy oraz wiedeńskiego WKU.
2014-10-09    

Po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO zostaną poszerzone o strefę RIPOK, której współorganizatorem jest EKORUM.
2014-10-06    

Firma EKORUM organizuje już po raz 3. Ogólnopolską Konferencję „BIOodpady”, która odbędzie się w dniach 1-2 października 2014r., w Poznaniu wraz z wyjazdem technicznym do Berlina.
2014-09-23    

Już po raz 4. firma EKORUM organizuje ogólnopolskie warsztaty komunalne „Opłata śmieciowa w praktyce”, które odbędą się 25 września 2014 r. w Poznaniu.
2014-09-15    

Pod koniec 2013 r. GIOŚ przeprowadził kontrolę w gminach nt. nowego systemu zarządzania odpadami. Wyniki były mizerne - 23% gmin nie utworzyło PSZOK, a ponad połowa była dopiero w trakcie ich realizacji.
2014-07-24    

Już po raz 3 firma EKORUM organizuje międzynarodowy wyjazd techniczny „Rozbudowa i modernizacja zakładów przetwarzania odpadów komunalnych”, który odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2014r, tym razem do Holandii.
2014-06-16    

Dobrych przykładów w zakresie gospodarki odpadami często szukamy na Zachodzie. Warto się nimi inspirować i są godne uwagi, ale musimy pamiętać o polskich możliwościach w ich realizacji. Dlatego warto przyjrzeć się rozwiązaniom przetestowanym i wprowadzonym w krajach o podobnych realiach do Polski.
2014-05-14    

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK – na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu, skąd czerpać wzorce, jak podnieść efektywność gotowego obiektu i jak stacja recyklingu zrealizowana z budżetu prywatnej firmy funkcjonuje w ramach nowej ustawy? Odpowiedź na te i inne pytania uczestników konferencji „PSZOK – efektywność i funkcjonalność” przyniosła wizyta w STENA EkoStacji przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie, która odbyła się 29 kwietnia br.
2014-05-05    

Już po raz 4 firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencje PSZOK – efektywność i funkcjonalność, która odbędzie się 29 kwietnia 2014r., w Warszawie na Stadionie Narodowym.
2014-04-16    

W dniach 7-8 maja 2014 roku w Poznaniu, firma EKORUM organizuje ogólnopolską konferencję Rekultywacja składowisk, która połączona będzie z wyjazdem technicznym do Brandenburgii.
2014-04-15    

Szwajcaria, obok krajów skandynawskich, posiada jeden z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych modeli gospodarki odpadami w Europie. Założone przez rząd poziomy odzysku i recyklingu są wyższe niż w krajach unijnych, pomimo że nie obowiązują jej dyrektywy unijne.
2013-11-28    

Za nami pierwszy dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Tegoroczna edycja obfituje w konferencje, zapraszamy na te organizowane przez Ekorum w pawilonie nr 5. Na hali 5 znajduje się również nasze stoisko - serdecznie zapraszamy.
2013-10-08