NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
RBT Magazyn 4/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Zacienienie słoneczne i związana z nim emisja CO2

anwis
Instytut Schweifurt w Würzburgu w Niemczech obliczył poziom emisji CO2 (tzw. ślad węglowy) z ramienia Protokołu Gazów Cieplarnianych Światowego Instytutu Zasobów (ang. Greenhouse Gas Protocol of the World Resources Institute, WRI) oraz Światowej Rady Biznesowej na Rzecz Racjonalnego Rozwoju (ang. World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Obliczenia oparto na wyposażonych w napęd, standardowych żaluzjach zewnętrznych o szerokości lameli 80 mm, o wielkości 1,2 m x 2,0 m.

Wyniki pokazują, że 86% emisji i CO2 jest związane z wydobyciem surowców oraz z produkcją produktów zasadniczych. W trakcie właściwego procesu produkcyjnego wytwarzane jest 0,5% łącznej ilości tego gazu. Przy założeniu żywotności rzędu 20 lat, do 11% dwutlenku węgla wytwarzane jest w trakcie fazy użytkowania urządzenia. Transport i utylizacja wnoszą wkład rzędu 2,4%. W trakcie okresu użytecznej żywotności, żaluzja taka emituje łącznie około 150 kg CO2. Wytwarzane przez nią zewnętrzne zacienienie pozwala jednak zaoszczędzić 8500 kg CO2, co stanowi 57-krotną poprawę. Inne typy zacienienia zewnętrznego, w szczególności rolety zewnętrzne i ekrany z różnego rodzaju tkaninami zapewniającymi zacienienie słoneczne, dają jeszcze lepsze oszczędności energii oraz emisji węgla, ponieważ ich proces produkcyjny na ogół wiąże się z wytwarzaniem znacznie mniejszych ilości CO2.

Oszczędności energii zużywanej na chłodzenie

Dynamiczne zacienienie promieniowania słonecznego prowadzi do oszczędności związanych z energią zużywaną na chłodzenie rzędu ponad 36%, co jest wielkością uśrednioną dla wszystkich rodzajów przeszklenia oraz wszystkich warunków klimatycznych w Europie. Oszczędności energii zużywanej na chłodzenie są większe w przypadku fasad skierowanych na południowy wschód i zachód, ze średnimi oszczędnościami energii zużywanej na chłodzenie dochodzącymi do 59%.

Największe oszczędności energii, rzędu 65-70%, były możliwe do osiągnięcia na południowo-zachodnich fasadach.

W przypadku najlepszych produktów z grupy zewnętrznego zacienienia, wartości energii słonecznej, czyli wartości parametru g, można było zmniejszyć nawet do poziomu 0,02 dla wszystkich rodzajów przeszklenia. Oszczędności energii zużywanej na ogrzewanieZmniejszenie wartości współczynnika u dla nocy dzięki zamykanym urządzeniom zacieniającym ma pozytywny wpływ na wymagania dotyczące ogrzewania przestrzeni w przypadku wszystkich typów klimatu europejskiego. Ograniczenie wartości parametru u wyniosło 55% w przypadku przeszklenia pojedynczego i 40% w przypadku niepowlekanego przeszklenia podwójnego (przy założeniu zamkniętych zacienień o nieznacznej przepuszczalności klasy 3 i 3/4 według normy EN 13125).

Raport Cfr ESCORP-EU 25 z 2005 roku:
Oszczędności energii osiągane dzięki stosowaniu zacienienia oszacowano jako stanowiące 10% całkowitego zużycia energii przez budynki. Badanie ES-SO 2014 wyraźnie wykazuje potencjalny wpływ rozwiązań z dziedziny zacienienia promieniowania słonecznego na oszczędności energii, a ponadto dowiedziono, że udział starych okien w całkowitej ilości okien jest znacznie większy niż początkowo zakładano. Renowacja z wprowadzeniem zacienienia promieniowania słonecznego może pozwolić na uzyskanie ograniczeń i oszczędności energii rzędu 17 Mtoe oraz 40 Mtoe CO2  w przypadku ogrzewania; w przypadku chłodzenia oszczędności energetyczne wynoszą 35 Mtoe, a oszczędności CO2  85 Mtoe.


Zacienianie jest dojrzałą technologią zakorzenioną w lokalnej kulturze budowlanej i zwyczajach w miejscach, gdzie jest ono często obecną i widoczną częścią budynków, znajdujących się na terenie całej Europy. Dostępne są różnorodne rozwiązania i ich kombinacje, umożliwiające energooszczędne renowacje. Dynamiczne rozwiązania z dziedziny zacieniania promieniowania słonecznego stanowią kluczową koncepcję wydajności energetycznej budynków, mającą na celu uniknięcie ryzyka przegrzewania budynków będącego wynikiem zarówno ewolucji samej konstrukcji budynków, jak i zmian klimatycznych. Sytuacja ta pogorszy się, jeżeli dynamiczne zacienienie promieniowania słonecznego nie stanie się integralną częścią koncepcji budynków. Połączenie zewnętrznego i wewnętrznego, dynamicznego zacieniania promieniowania słonecznego ma kluczowe znaczenie dla oszczędności energii oraz zdrowego komfortu przebywania zarówno wewnątrz budynków poddawanych renowacji, jak i nowych budynków. Zacienienie jest ekonomiczne i zapewnia ono oszczędności rzędu 60-krotności jego emisji CO2 w ciągu jego użytecznej żywotności wynoszącej 20 lat.


Wyzwanie, przed jakim stoi przemysł budowlany, którego celem jest osiągnięcie docelowego poziomu 40% ograniczenia emisji CO2 do roku 2030 oraz 80% ograniczenia emisji CO2 do roku 2050 to rozwój innowacyjnych, inteligentnych systemów sterowania zapewniających efektywną regulację i sterowanie działaniem zintegrowanego zacienienia promieniowania słonecznego, przeszklenia, naturalnej wentylacji, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji oraz systemów oświetlenia w ramach wspólnej sieci.

Przemysł powinien podjąć się misji, jaką jest edukacja użytkownika: podnoszenie poziomu świadomości prawidłowego użytkowania wydajnych energetycznie rozwiązań budowlanych, zapewniających jednocześnie żądane środowisko wewnątrz budynku.

Grzegorz Majak

admin | dodano 2018-08-21
TAGI: Magazyn RBT | emisja CO2