NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
RBT Magazyn 2/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Centrum Kompetencji jako strategia na rozwój i przetrwanie

W dzisiejszych czasach na rynku pojawia się coraz więcej produktów o coraz większych wymaganiach względem firm montażowych. Firmy, które nie nadążają za dynamicznie zmieniającym się rynkiem i postępem technologii, skazane są na pozostanie w niskomarżowym segmencie rynku.

Aby przetrwać w turbulentnych czasach, a także rozwijać swoją działalność, ważna jest strategia - dobrze dobrana do miejsca na rynku i możliwości jej realizacji. Bez “pomysłu” na własną firmę trudno określić kierunek jej rozwoju, wdrożyć system szkolenia i realizować konsekwentnie projekty prowadzące do budowania spójnego i stabilnego systemu.

Strategia Centrum Kompetencji

Pośród wielu możliwych strategii na rynku przedstawię dzisiaj strategię nazwaną “centrum kompetencji”. Ideą tej strategii jest utworzenie silnego podmiotu w regionie, czerpiącego korzyść z rozpoznawalnej marki, opartej na partnerskich relacjach z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw. W strategii “centrum kompetencji” najważniejsze są: wiedza i budowanie relacji. Umiejętność wymiany jej wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa są pochodną umiejętności przywódczych jej liderów. Aby centrum kompetencji mogło prawidłowo funkcjonować, potrzebny jest również kapitał finansowy i świadomie kształtowana kultura organizacji.

Marka

Budowanie marki własnej jest procesem kosztownym i czasochłonnym. Gwarantuje jednak niezależność i daje pełną decyzyjność co do własnej strategii. Opieranie się na markach dostawców
może być “skrótem” do celu, jakim jest budowanie rozpoznawalności w lokalnym otoczeniu, niesie ze sobą jednak niebezpieczeństwo dużej zależności od strategii dostawcy. Idealnym rozwiązaniem jest udział we własności znaku towarowego promowanego w całej Polsce. Marka to jednak zobowiązanie wobec klienta co do wartości, które wyraża i które ze sobą niesie. Wszyscy współposiadacze takiego znaku muszą mieć do siebie pełne zaufanie i dzielić wspólne wartości, ale jak pokazuje praktyka, takie rozwiązanie jest możliwe.

Wiedza

Kolejne produkty pojawiające się w naszej branży wnoszą wiele innowacji i ciekawych rozwiązań.
Wszystkie one wymagają kosztownych i czasochłonnych szkoleń, które zapewniają jednak specjalizację i pozwalają na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w wybranych segmentach. W dzisiejszej gospodarce nie sposób skupić całej wiedzy w jednej osobie, chociaż w wielu małych firmach to nadal właściciel jest osobą dzierżącą większość kompetencji przedsiębiorstwa. Rozwój wiedzy w przedsiębiorstwie wymaga w pierwszej kolejności zbudowania kultury organizacyjnej zdolnej do trwałego jej gromadzenia i rozwoju.

Relacje

Aby bezpiecznie inwestować w wiedzę współpracowników, przedsiębiorstwo musi być oparte na silnych i zdrowych relacjach. Również relacje z dostawcami oraz klientami są cennym źródłem wiedzy. Kultura firmy oparta na relacjach to kultura, w której jest dużo miejsca na szacunek dla drugiego człowieka i otwartą komunikację. W kulturze opartej na relacjach popełnione błędy są analizowane pod kątem możliwego doskonalenia i rozwoju, a nie szukania i osądzania winnych. Daje to pole do rozwoju i kreatywności, tworzy kulturę zaufania i współpracy. Wartość solidnych relacji w firmie jest nie do przecenienia, ale przede wszystkim jest kapitałem, którego nie da się w prosty sposób skopiować.

Przywództwo

Rozwój własnego przedsiębiorstwa trzeba zacząć od rozwoju swojej osoby, jako jego lidera. To nasze wartości kształtują kulturę przedsiębiorstwa i silnie wpływają na styl jego pracy. Nawet w małym przedsiębiorstwie właściciel nie może zapominać o swoich obowiązkach przywódcy: sprawnym komunikowaniu wizji i celów, byciu łącznikiem z otoczeniem organizacji, pomaganiu
współpracownikom w osiąganiu ich celów – również tych prywatnych. Przywództwo jest kompetencją, którą można rozwijać, a w przedsiębiorstwie nastawionym na wiedzę i relacje jest kluczowym elementem powodzenia. Sprawny przywódca deleguje swoje uprawnienia, pozwala innym w zespole rozwijać się przy ambitnych projektach. Tworzy warunki, aby popełnione błędy wykorzystywać jako materiał do nauki i rozwoju.

Dywersyfikacja

Bliska współpraca z dostawcami jest elementem budowania relacji, ale dla bezpieczeństwa współpracy i rozwoju przedsiębiorstwa dobrze rozłożyć ciężar współpracy między kilku dostawców
i nie być skazanym na sukcesy i porażki ich strategii. Warto skupić się na bliskiej współpracy z relatywnie mniejszymi partnerami, w obszarze ich specjalizacji, dywersyfikując zakupy pomiędzy kilka firm. W ten sposób pracujemy przeważnie głównie z jednym z dostawców w konkretnym segmencie rynku.

Koopetycja, czyli kooperacja z konkurencją

W rozdrobnionej branży często utrzymujemy relacje z naszą konkurencją. Pomoc zaprzyjaźnionej firmy może dla nas mieć bardzo wymierne korzyści. Szczególnie wartościowa jest współpraca z firmami, które nie stanowią dla nas bezpośredniego zagrożenia konkurencyjnego z uwagi na odległość geograficzną. Wiedza, jaką możemy się wymieniać we wspólnym towarzystwie, stanowi niezaprzeczalną wartość, szczególnie jeśli jest oparta na szczerych relacjach z firmami o podobnym profilu działalności.

Kapitał

Centrum kompetencji ma stanowić wzór i przykład dla otoczenia przedsiębiorstwa. Niezbędne są zatem inwestycje, nie tylko w showroom, ale również w wizerunek, infrastrukturę i narzędzia. Sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo to takie, które nie konsumuje swoich zysków, lecz na bieżąco inwestuje je w swój rozwój.

Doskonalenie projektów i procesów

Przedsiębiorstwo realizujące strategię centrum kompetencji musi kreować projekty wyróżniające je na rynku. Aby móc skupić się na projektach rozwojowych musi być spełniony warunek stabilności rozwoju i przetrwania, ponieważ trudno wprowadzać zmiany w obliczu niedoborów lub kryzysów. Dlatego czas “prosperity” dobrze przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa. Szczególną rolę powinna odgrywać jakość, rozumiana jako zdolność do spełniania oczekiwań klientów. Dzięki poprawie logistyki i wprowadzaniu formalnych i nieformalnych procedur zwiększamy efektywność działania. Dzięki rozwojowi kultury organizacyjnej i wiedzy w firmie osiągamy zdolność realizowania projektów przez współpracowników, czyli zdarzeń unikatowych o trudnych do przewidzenia efektach i stosunkowo dużym ryzyku. Firmy, które tworzą innowacyjne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta to jednak te, które pracują na największych marżach. Ich właściciele mają czas, aby zająć się swoimi zadaniami przywódczymi.

Aby wdrożyć zaprezentowaną koncepcję, oprócz determinacji i zasobów potrzebna jest również fachowa wiedza. Koncepcja centrum kompetencji powstała jako element strategii Grupy TOP, która za swój główny cel stawia rozwój firm i tworzących je osób. Równie ważną częścią tej strategii jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia indywidualnych działalności jej członków.

Sukces dotychczasowych projektów i zaangażowanie firm w inicjatywę jest wynikiem spójnej strategii działania. Firmy Grupy TOP rozwijają się w kierunku budowania lokalnych centrów kompetencji, łączących zaplecze logistyczne, techniczne, a przede wszystkim wiedzę, niezbędną do realizacji projektów na wysokim poziomie.

Do największych sukcesów Grupy TOP należy trzykrotna organizacja akcji Dni Otwartych Markiz.
Niewątpliwym osiągnięciem jest również przekazanie w ostatnim czasie na rzecz dzieci z placówek opieki całodobowej Stowarzyszenia SIEMACHA kwoty ponad 50 tysięcy złotych na organizację wypoczynku wakacyjnego.

Marka Grupa TOP jest własnością lokalnych firm montażowych, na mocy udziałów posiadanych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka planuje rozwój i przyjęcie kolejnych udziałowców, chociaż wymagania stawiane kolejnym członkom stoją na wysokim poziomie.

Tomasz GRZEGORZ
Grupa TOP
admin | dodano 2017-09-05
TAGI: magazyn RBT Rolety Bramy Techniki Osłonowe | Grupa TOP | Centrum Kompetencji