NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Segregujemy? Płaćmy o połowę mniej!

Kolejne gminy w całej Polsce dołączają do akcji „Segregujemy? Płaćmy o połowę mniej!”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” (SMW). Chodzi o uzyskanie 50-procentowego dofinansowania z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców opłat za odpady segregowane.

- Tylko ogólnokrajowa presja może spowodować, że rząd zabierze głos w tej sprawie. A jest ona paląca, bo opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów rosną lawinowo. Najwyższa pora, aby rząd jasno zadeklarował, czy pomoże Polakom udźwignąć koszty krajowej gospodarki odpadami – przekonują pomysłodawcy akcji.

SMW apeluje do gmin w całej Polsce o przyjmowanie uchwał w tej sprawie oraz o kierowanie stanowisk z postulatami dotyczącymi gospodarki odpadami do premiera Mateusza Morawieckiego, a także do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy oraz parlamentarzystów z danego okręgu. Pod hasztagiem #SegregujTaniej publikowane będą kolejne informacje na temat akcji i dołączających do niej gmin.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zamiast usprawnić system gospodarowania odpadami komunalnymi - doprowadziła do chaosu legislacyjnego i przyczyniła się do lawinowego wzrostu cen. Uderza to bezpośrednio w mieszkańców - czytamy w stanowisku SMW.

Samorządy podkreślają, że nie mają wpływu na kształt gospodarki odpadami, a jednocześnie ponoszą wszystkie konsekwencje decyzji podejmowanych na poziomie władz centralnych.

W trosce o mieszkańców naszych gmin i miast wzywamy rząd do natychmiastowego przygotowania i wdrożenia programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane. System takich dopłat odpadowych, finansowanych w całości z budżetu państwa, byłby nie tylko realnym wsparciem dla polskich rodzin, ale także – w dłuższej perspektywie – promowałby prawidłową segregację odpadów i proekologiczne zachowania Polaków” – czytamy w stanowisku SMW.

Proponowany program ochronny jest jednym z 5 postulatów adresowanych do rządu przez SMW. Samorządowcy domagają się ponadto od rządu:

wprowadzenia 5-letniego okresu przejściowego na dostosowanie istniejącego w Polsce systemu gospodarki odpadami do postawionych obecnie wymogów,

złagodzenia obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek,

obniżenia tzw. opłaty marszałkowskiej,

zaprzestania wprowadzania jakichkolwiek generujących dodatkowe koszty rozwiązań, aż do czasu wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” liczy obecnie 29 członków. Integruje gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Warszawy, czyli obszaru określonego jako NUTS 2 „warszawski stołeczny”.

admin | dodano 2020-01-31
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | segregacja odpadów | segregowanie | Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" | recykling