NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
TARGI POL-ECO SYSTEM POZNAŃ, 9-11.10.2019 r.

MTP
Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Zakończenie przez Sejm prac nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.

Pozostaje jeszcze kwestia dostosowania polskich instalacji przetwarzania odpadów do wymagań nowych założeń BAT. Jesteśmy również zobligowani do regulacji określonych w unijnym pakiecie odpadowym. Wprowadza on szerszą politykę w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i wyznacza nowe poziomy recyklingu. Do 2025 roku co najmniej 55 % odpadów komunalnych powinno zostać poddanych recyklingowi. Dzięki systemom wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE pojawiły się nowe możliwości inwestycji.

Jak sprostać rosnącym wyzwaniom? Odpowiedź jest prosta – potrzebne są efektywne i innowacyjne rozwiązania. Gdzie ich szukać i gdzie o nich porozmawiać? Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM są doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami, produktami i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Podczas tego wydarzenia znajdą Państwo efektywne rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców, a także maszyny do pielęgnacji zieleni w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Tematem przewodnim tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM jest – „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. - Temat przewodni tegorocznej edycji targów doskonale wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska. Dotychczas wprowadziliśmy szereg działań, które skutecznie przyczyniają się do poprawy stanu gospodarki odpadami. Wprowadzane przez nas rozwiązania miały na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz poprawę skuteczności ich egzekwowania – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk. Tematykę zrównoważonej gospodarki odpadami, a także innych aktualnych zagadnień, uczestnikom POL-ECO SYSTEM przybliżą liczne seminaria, konferencje spotkania i panele dyskusyjne.

Integralną częścią targów jest unikalna przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupę MTP. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora i aktualną polityką państwa w zakresie ochrony środowiska. Nad częścią wystawienniczo-konferencyjną EkoSfera patronat honorowy objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Targi POL-ECO SYSTEM są największym i najważniejszym wydarzeniem w ochronie środowiska. Organizowane nieprzerwanie od 31 lat skupiają przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich osób zainteresowanych sektorem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także usług komunalnych.

Tematyka targów POL-ECO SYSTEM:
  1.     Odpady
  2.     Recykling
  3.     Powietrze
  4.     Woda i ścieki
  5.     Technika komunalna
  6.     Energia
Ekspozycję Targów POL-ECO SYSTEM tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, techniki komunalnej, utrzymania czystości w miastach, utrzymania zieleni miejskiej, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów, wiedza o efektywności energetycznej oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń:
admin | dodano 2019-10-09
TAGI: Gospodarka Odpadami | POL-ECO-SYSTEM | MTP