NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
EcoGenerator - czysta energia z odpadów

fot.Ecogenerator (4)
Przekształcanie odpadów komunalnych w energię to podstawowe zadanie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który w grudniu 2017 roku rozpoczął pracę w szczecińskim porcie.

Moc przerobowa nowej szczecińskiej elektrociepłowni to 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Dzięki dwóm niezależnym liniom technologicznym (o wydajności 10 ton na godzinę każda) spalarnia pracuje 24 godziny na dobę.
EcoGenerator odzyskuje energię  z odpadów:
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01
posortowniczych (zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów) o kodzie 19 12 12
palnych (paliwa alternatywnego, np. RDF) o kodzie 19 12 10
Od początku swojej działalności, tj. od grudnia 2017 do 20 kwietnia 2018 EcoGenerator wytworzył 18254 MWh energii elektrycznej i 62026 GJ energii cieplnej. W tym czasie zakład przyjął 37 tys. ton odpadów. Szacuje się, że ilość energii wytworzonej przez zakład zaspokoi potrzeby w zakresie energii elektrycznej i cieplnej ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

Całość procesów związanych z rozładowaniem odpadów do bunkra, ich termicznym przekształceniem, oczyszczaniem spalin i odzyskiem energii ze spalania odpadów odbywa się w budynku procesowym o długości 190, szerokości, 68,6 i wysokości 30 metrów.

Odpady w EcoGeneratorze są unieszkodliwiane na ruszcie posuwisto-zwrotnym. To sprawdzona, najczęściej stosowana technologia w spalarniach europejskich.

Wieloczęściowy system oczyszczania spalin zapewnia neutralizację wszelkich szkodliwych substancji. W rezultacie przez komin spalarni do powietrza wydostają się głównie azot, tlen, dwutlenek węgla oraz para wodna, a więc naturalne składniki powietrza.

EcoGenerator jest wyposażony w kogeneracyjną turbinę, która w zależności od potrzeb produkuje energię cieplną  i elektryczną.

Dzięki tej inwestycji stolica Pomorza Zachodniego dostosowała swój system gospodarki odpadami do obowiązujących w Europie norm prawnych i standardów ekologicznych. 

W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.”, EcoGenerator ma status ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Oznacza to, że do EcoGeneratora może przyjmować odpady komunalne z całego województwa zachodniopomorskiego.

Edukacja ekologiczna

Szczeciński zakład termicznego przetwarzania odpadów od 21 marca br. udostępnia swoją ścieżkę edukacyjną dla grup zorganizowanych. Najchętniej korzystają z tej możliwości klasy szkolne. Zwiedzanie składa się z dwóch części. W pierwszej, w sali konferencyjnej,wyjaśniamy dzieciom, dlaczego dobrze zorganizowana gospodarka odpadami jest ważna dla ochrony środowiska, jaką rolę odgrywa w nim selektywna zbiórka odpadów, a jaką EcoGenerator.

W drugiej części zwiedzający oglądają zakład z zewnątrz i od wewnątrz.

Największe wrażenie na zwiedzających robi widok palonych na ruszcie odpadów, ogromny bunkier odpadów i rozmiary chwytaka łupinowego, którym suwnicowy przerzuca je do lejów zasypowych.
Do 26 kwietnia odwiedziło nas blisko 700 osób w 29 grupach.

Jak z odpadów powstaje energia…

1.    Rozładunek w bunkrze. Śmieci do EcoGeneratora przywożą ciężarówki. Pojazdy są ważone i sprawdzanie, czy ładunek nie zawiera elementów radioaktywnych. Następnie odpady z ciężarówek są zrzucane do bunkra. Tu operator suwnicy za pomocą chwytaka miesza je (w celu uśrednienia składu) i podaje do lejów zasypowych.
2.    Obróbka termiczna na ruszcie.  Z lejów zasypowych odpady spadają na ruchomy ruszt, gdzie są poddane obróbce termicznej. Ruszt z napędem mechanicznym jest przystosowany do spalania odpadów o wartości opałowej w przedziale 8 -13 MJ/kg, średnio - 10,5 MJ/kg.
3.    Żużel i popiół. Popiół i żużel z rusztu są kierowane do mokrego odżużlania, separatora metali, a następnie do magazynu. Po sezonowaniu pod wiatą żużel może być wykorzystany do budowy dróg.
4.    Wytwarzanie energii. Spaliny powstałe podczas spalania odpadów podgrzewają kocioł wodno-parowy. Para z kotła (min. 40 bar, 400 stopni C.) trafia do turbiny sprzężonej z generatorem energii elektrycznej. Para z upustu turbiny wykorzystywana jest do wytwarzania energii ciepłej. Odbiorcą energii cieplnej jest Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC), a energii elektrycznej Enea.
5.    Oczyszczanie spalin i ścieków. Spaliny przechodzą przez kilkuczęściową instalację do wytrącania pyłów oraz zanieczyszczeń chemicznych i organicznych. Ponadto zakład jest wyposażony w oczyszczalnię ścieków, które powstają podczas oczyszczania spalin. W rezultacie spaliny i ścieki spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska, określone w polskich i unijnych przepisach prawa.

Główne części segmentu oczyszczania spalin:
•    Redukcja emisji tlenków azotu metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR wykorzystującą jako środek redukcyjny 25% roztwór wody amoniakalnej. Reduktor ten będzie rozpylany w komorze spalania.
•    Elektrofiltr – do separacji pyłów i popiołów.
•    Absorbcja wodna związków fluoru i chloru.
•    Absorbcja dwutlenku siarki w roztworze wodorotlenku sodu. 
•    Adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci.

Podstawowe informacje o EcoGeneratorze

Oficjalna nazwa

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dane techniczne

•    Wydajność 150 tys. Mg/rok,
•    Wydajność jednej linii termicznego przekształcania odpadów 10 Mg/h,
•    Liczba linii termicznego przekształcania odpadów: 2,
•    Nominalna wartość opałowa odpadów 10,5 tys. kJ/kg,
•    Minimalny czas pracy jednej linii termicznego przekształcania odpadów 7,5 tys. h/rok,
•    Moc elektrociepłowni w kogeneracji: 7 MWe i 32 MWt,

Generalny Projektant

Polteron Firma Inżynieryjna sp. z o.o. Kraków.

Główny Wykonawca

W latach 2012 – 2016 Mostostal Warszawa, od 2016 do zakończenia budowy Termomeccanica Ekologia.

Koszt inwestycji

711 mln zł.
Projekt oprócz przetargu na budowę spalani obejmował przetargi na inżyniera kontraktu, wsparcie techniczne, promocję i program edukacyjny.

Główne źródła finansowania

279,2 mln zł – dotacja z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
327 mln zł – obligacje Banku Pekao SA.
60 mln zł – środki własne ZUO.

Lokalizacja

Szczecin, Ostrów Grabowski, ul. Logistyczna 22.

Rok uruchomienia

2017.

Podmiot prowadzący instalację

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o., jednoosobowa spółka gminy Szczecin.

Wojciech Jachim
Rzecznik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

 

foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-06-27
TAGI: magazyn Gospodarka Odpadami | odpady | gospodarowanie odpadami | EcoGenerator | Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów