NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
EuroParking 3/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
"Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu" MODELLING 2018

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku, w Pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” w kampusie Politechniki Krakowskiej odbyła się VI już edycja konferencji naukowo-technicznej "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - MODELLING 2018”.

Organizatorem konferencji była Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, przy współudziale Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. W obradach wzięło udział łącznie ponad sto osób, które na co dzień zajmują się problematyką modelowania i prognozowania ruchu – reprezentantów uczelni wyższych, firm projektowych oraz jednostek administracji – teoretyków i praktyków z całej Polski, a także gości zagranicznych z Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Rosji i Meksyku. Jednym z gości był Oded Cats z Delft University.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem – wygłoszono 42 referaty o bogatej treści merytorycznej. W wygłaszanych prezentacjach poruszano tematykę związaną z modelowaniem i prognozowaniem ruchu w kontekście miejskim, regionalnym oraz na poziomie kraju – nowym tematem włączonym do programu konferencji była problematyka modelowania przemieszczeń w skali mikro. Kwestie modelowania podróży poruszano w kontekście wykorzystania różnych środków transportu: zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego. Zwrócono uwagę na rosnącą rolę kolei w przewozach – również towarowych. Podkreślono wagę działań miękkich i ich wpływu na zmianę zachowań komunikacyjnych. Dyskutowano problematykę badań i analiz ruchu i podróży oraz możliwości wykorzystania nowych technik pomiarowych.

Poruszono kwestię wykorzystania w analizach dużych zbiorów danych, dających nowe możliwości identyfikacji codziennych przemieszczeń: danych GUS, sygnałów z telefonów komórkowych, danych systemu ViaToll oraz kamer ANPR.

Wnioski, które sprecyzowano w wyniku dwudniowej dyskusji merytorycznej, stawiają środowisko naukowe i praktyków przed nowymi wyzwaniami. Wraz z rozwojem techniki i motoryzacji pojawiają się nowe możliwości realizowania podróży, które zmieniają dotychczas wypracowane schematy przemieszczeń: pojazdy autonomiczne – minimalizujące liczbę niebezpiecznych zdarzeń drogowych i upłynniające ruch pojazdów czy polityka współużytkowania (carsharing) – oddziałująca na zachowania komunikacyjne. Ich rozwój odbija się w podziale zadań przewozowych i charakterystykach podróży i koniecznym jest ich uwzględnianie w modelach podróży i prognozowaniu. Te i inne problematyczne kwestie z pewnością zostaną poruszone w kolejnych edycjach konferencji, z których najbliższa już w 2020 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod przewodnictwem Jacka Grygi, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, Prezes spółki Koleje Małopolskie Grzegorz Stawowy, PKP Polskie Linie Kolejowe, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej Jan Kazior.

Partnerami i głównymi sponsorami konferencji były firmy: PTV VISUM, Stadtraum i Wavelo. Za organizację wydarzenia odpowiedzialny był komitet organizacyjny pod kierunkiem Krystiana Baneta z KST, zaś komitetowi naukowo-programowemu przewodniczył prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Urszula Duda-Wiertel

admin | dodano 2018-06-21
TAGI: Euro Parking | Modelling | konferencja naukowo techniczna