UNSERE MARKEN:
Aktuelle Ausgabe

Hier finden Sie
das Inhaltsverzeichnis zum
aktuellen Heft
EuroParking 3/2018
Abonnement
Aktuelles
Zeitschriften-Archiv
Przestrzenie parkingowe dla usług współdzielonej mobilności

Stowarzyszenie Mobilne Miasto
Stowarzyszenie Mobilne Miasto zrzesza podmioty zainteresowane rozwojem współdzielonej mobilności w polskich miastach. Aby uczynić nasze miasta lepszymi miejscami do życia niezbędna jest dobra współpraca sektora publicznego - regulującego miejską mobilność - z sektorem prywatnym dostarczającym usługi mobilności.

Nowe otwarcie – jak podzielić przestrzeń parkingową w mieście?
Przestrzeń parkingowa przeznaczana jest dzisiaj przez zarządy dróg i zarządców nieruchomości prawie w całości samochodom i to samochodom prywatnym, czyli tzw. motoryzacji indywidualnej. Jest to rozwiązanie nie tylko mało demokratyczne wobec innych form mobilności, ale i bardzo mało efektywne. Auta użytkowane wyłącznie przez swojego właściciela czy jednego użytkownika stoją bowiem zaparkowane przez 95% czasu zajmując cenną przestrzeń. Dodatkowo, przewożenie średnio 1,2 osoby przez blisko dwutonowy, 5-osobowy pojazd napędzany silnikiem spalinowym, powoduje sytuację, w której miasta nie są już sobie w stanie poradzić z korkami, presją parkingową oraz spalinami pochodzącymi z transportu, nie mówiąc o coraz większych kosztach utrzymania infrastruktury drogowej, obniżonym bezpieczeństwie czy wątpliwej jakości przestrzeni miejskiej zdominowanej przez samochody.

Więcej miejsc parkingowych to większy ruch
Szereg badań z różnych części świata wskazuje, że poszerzanie ulic i zwiększanie podaży miejsc parkingowych zwiększa też liczbę samochodów, które z nich korzystają. Obecnie, w walce z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji indywidualnej oraz zanieczyszczeniem powietrza, obserwuje się więc trend odwrotny – wprowadzane są chociażby ograniczenia wjazdu dla samochodów prywatnych czy też niektórych ich typów, likwidowane są miejsca parkingowe, zwężane są ulice i przeznaczane na funkcje inne niż parkingowa. W to miejsce promowane są zaś transport zbiorowy, podróże piesze i rowerowe oraz współdzielenie mobilności, dzięki któremu zaspokajane są potrzeby mobilności indywidualnej, ale przy wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów, m.in. liczby pojazdów czy potrzebnych do ich obsłużenia przestrzeni parkingowych.

Współdzielona mobilność to krok w dobrą stronę
A co by było, gdyby np. co dziesiąte miejsce parkingowe przeznaczyć na współdzielenie mobilności i udostępnić je operatorom flot współdzielonych samochodów, skuterów i rowerów? W zamian za zobowiązanie się tych operatorów do świadczenia usług o określonej skali, funkcjonalności i jakości. O ile moglibyśmy dzięki temu obniżyć presję parkingową? Ile osób moglibyśmy przekonać do efektywniejszych, tańszych i zdrowszych form mobilności niż samodzielna podróż własnym samochodem? Ile rodzin zrezygnowałoby np. z posiadania więcej niż jednego auta? Jak bardzo udałoby się nam zrównoważyć mobilność w mieście i pozwolić mu nieco odetchnąć od motoryzacji indywidualnej?

Współdzielona mobilność ma na wszystkie te pytania ciekawą i obiecującą odpowiedź: lepsze wykorzystanie zasobów, częstsze korzystanie z różnych form mobilności (multimodalność), bardziej świadome decyzje w wyborze środka transportu, a długofalowo – zmianę naszej świadomości na temat wpływu, jaki mamy na jakość i naszego życia, i całego miasta, a wszystko to dzięki ograniczeniu swoich zachowań komunikacyjnych polegających na korzystaniu z samochodu prywatnego jako podstawowego środka transportu.

Niezbędne jest wsparcie systemowe
W jaki sposób zachęcić jednak kierowców, aby dostrzegli zalety współdzielenia mobilności oraz korzystania z bardziej przyjaznych miastu rozwiązań transportowych? Wydaje się, że właściwym instrumentem wsparcia dla rozwoju współdzielonej mobilności jest udrożnienie i rozwiązanie kwestii parkingowej, tj. przede wszystkim dostępności w przestrzeni publicznej miejsc parkingowych dedykowanych usługom współdzielonym, czy to będą auta, skutery, czy też rowery.

Potrzebne są wydzielone w pasie drogowym przestrzenie, w których użytkownicy usług współdzielonej mobilności mogliby pozostawiać pojazdy kolejnym użytkownikom, a które to przestrzenie nie byłyby dostępne innym uczestnikom ruchu. Dostępność takich miejsc, a tym samym wygoda w korzystaniu z usług współdzielonych, będą największymi zachętami do zmiany swoich przyzwyczajeń podróżowania własnym autem i do korzystania z dużo efektywniejszych form mobilności. Rozwiązanie takie, tzn. dedykowanie publicznych miejsc parkingowych operatorom usług współdzielonej mobilności, funkcjonuje od września ubiegłego roku w Niemczech, gdzie specjalna ustawa (Carsharinggesetz) dała administracji lokalnej uprawnienia do preferencyjnego traktowania usług carsharing względem motoryzacji indywidualnej. Jest to niewątpliwie przykład, na którym można by oprzeć prace nad polskimi regulacjami dla usług współdzielonej mobilności, tyle że w nieco poszerzonej formule, aby nie ograniczać się wyłącznie do współdzielenia samochodów, ale uwzględnić także inne pojazdy, w tym przede wszystkim skutery i rowery.

Co zakładają niemieckie przepisy? Dotyczą one przywilejów w zakresie dedykowanych miejsc parkingowych oraz zniesienia obowiązującej na drogach publicznych opłaty parkingowej. Po pierwsze, usługi carsharing zostały w niemieckiej ustawie zdefiniowane w ramach dwóch modeli funkcjonowania: modelu swobodnego (tzw. free-floating), w którym parkujemy pojazd w dowolnym dozwolonym miejscu w obrębie określonej strefy wypożyczeń, oraz modelu stacjonarnego, w którym wypożyczamy i zwracamy pojazd dokładnie w tym samym punkcie. Po drugie, uzgodniono wspólną identyfikację zewnętrzną uprzywilejowanych pojazdów carsharing i możliwość rozmieszczenia stosownych znaków drogowych. Wreszcie, stworzono możliwość, aby operatorzy carsharing korzystali z publicznych miejsc parkingowych. Aby taki przywilej jednak uzyskać, samorząd zobowiązany jest przeprowadzić transparentną i niedyskryminującą procedurę wyboru operatorów, którzy będą mogli korzystać z przewidzianych przywilejów. Odpowiednie zezwolenie wydawane jest zaś na maksymalnie 5 lat.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Mobilne Miasto?

Stowarzyszenie Mobilne Miasto powstało w 2017 r. jako zrzeszenie firm rozwijających w Polsce usługi współdzielonej mobilności. Podstawowym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rynku współdzielonej mobilności tak, aby stworzyć nowe i oparte na idei ekonomii współdzielenia kategorie mobilności miejskiej, komplementarne wobec innych form mobilności w miastach, którym przyznane zostaną określone przywileje w ruchu miejskim. Wśród członków Stowarzyszenia Mobilne Miasto znajdują się firmy oferujące usługi carsharing, scootersharing, bikesharing, ridehailing i taxi, jak również technologię, która świadczenie takich usług umożliwia.

Adam Jędrzejewski
Stowarzyszenie Mobilne Miasto
admin | eingestellt am 2018-04-26
TAGS: Euro Parking | przestrzenie parkingowe | Stowarzyszenie Mobilne Miasto